Δρ. Παναγιώτης Πεϊτσίδης

Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επίθετο

Πεϊτσίδης
Όνομα
Παναγιώτης
Ημερομηνία γέννησης
28-08-1975
Διεύθυνση
Προύσσης 22-Νεα Σμύρνη  17123 Αθήνα
Τηλέφωνο οικίας
(210) 9334293
Κινητό τηλέφωνο
6972221553
E-mail HYPERLINK “mailto:[email protected];[email protected][email protected];[email protected]
HYPERLINK “http://www.peitsidis-obgyn.gr” www.peitsidis-obgyn.gr
Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμος

ΙΙ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΤΥΧΙΑ
1987-1993:
1ο Γυμνάσιο Νεας Σμύρνης (1ο  Λύκειο Νεας Σμύρνης).
1993-1999:
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Σόφιας Βουλγαρίας.
18/08/2000:
Απόκτηση Ισοτιμίας Πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Σόφιας. Βαθμός ισοτιμίας «Λίαν Καλώς». Aριθμός Πράξης: 10-624/2000.
20/12/1993:
Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος για την Περιφέρεια Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (αρ. πρωτ. 23054/00).
20/01/2011:
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
(Βαθμός «Άριστα»).
01/03/2011:
Εναρξη συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» της ιατρικής σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΙΙI. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μάιος 2003 – Μάιος 2004: Οπλίτης Ιατρός Μονάδας Τεθωρακισμένων στίς Καλυθιές Ρόδου (395 ΕΑΡΜΕΘ), Οπλίτης Ιατρός Μονάδας Αεροπορίας Στρατού (2ο ΤΕΑΣ).

ΙV. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
20/09/2002.
Εγκριση για μεταπτυχιακή εξειδίκευση-έρευνα με θέμα «Ανοσοβιολογικοί παράγοντες της στειρότητας-αυτοαντισώματα και ισοαντισώματα σε ασθενείς με αδιευκρίνιστες αιτίες υπογονομότητας» στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Ανοσολογίας του Πολλαπλασιασμού-Ακαδημαϊκού Κυρίλ Μπρατάνοφ» Σόφια Βουλγαρίας. Η διάρκεια της έρευνας-εξειδίκευσης από 20-09-2000 εως 20-09-2002.

4/12/2000-4/3/2001.
Εκπλήρωση άσκησης ειδικότητας τριμήνου (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ) στα πλαίσια υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου στο Γ.Π.Ν ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ».

05/03/2001-04/03 2002.
Εκπλήρωση άσκησης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου στο περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» ΡΟΔΟΥ του Κ.Υ ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ.

23/04/2002-22/01/2003.
Εκπλήρωση άσκησης ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ στο Γ.Ν «ΕΛΠΙΣ» στην Β΄Χειρουργική κλινική. (Διευθυντής κος Χαραλαμπίδης Νικόλαος).

26/05/2003-26/05/2004
Εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ως οπλίτης ιατρος υγειονομικού Στρ(Υγ).1. ΚΕΥΓ-Αρτας 2. 395-ΕΑΡΜΕΘ Ψινθος Ροδος 3. 2ο ΤΕΑΣ Πάχης Μεγάρων.

1/11/2004-16/2/2007.
Εκπλήρωση άσκησης ειδικότητας ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ στην Γυναικολογική κλινική του Ε.Α.Ν.Π «ΜΕΤΑΞΑ» Πειραιά.
(Διευθυντής κος Ακρίβος Θρασύβουλος).

Οκτώβριος 2007-Μάρτιος 2009.
Έμμισθος καθηγητής των σχολών «ΔΕΛΤΑ».

Aπρίλιος 2007-Απρίλιος 2008.
Έμμισθος συνεργάτης των ιδιωτικών κλινικών «ΑΘΗΝΑ», «ΙΑΣΗΣ», «ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».

12/05/2008-09/07/2009.
Clinical Research Fellow στο τμήμα εμβρυομητρικής ιατρικής και υπερήχων του νοσοκομείου Royal Free London U.K. (Ηead:Mr. Demetrios Economides).

09/12/2009-09/09/2011.
Συνέχιση και ολοκλήρωση της ειδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο ΓΝ Νοσοκομείο Μαιευτήριο «Ελενας Βενιζέλου».Ε Κλινική (Διευθυντής κος Τσαντούλας Ευαγγελος).

01/09/2011.
Συμμετοχή σε δύο ερευνητικά πρωτόκολλα του Centre of Reproductive Medicine (CRM) University Hospitals of Coventry and Warwickshire NHS Trust Ηνωμένου Βασιλείου.
The role of micronutrient supplementation in the human reproductive health and subfertility.
Effect of subclinical and clinical hypothyroidism and role of thyroxine in sub fertile women.

11/2012
Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

06/2013
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακού Αναπαραγωγικής ιατρικής Πανεπιστημίου
Αθηνών.

17/11/2012-17/11/2013
Clinical research Fellow στο τμήμα της Γυναικολογικής Ογκολογίας του
Southend University Hospital U.K

01/2014
Επάρκεια-κρατικό δίπλωμα εκτέλεσης Υπερήχων στην Μαιευτική και Γυναικολογία.

02/2014
Ιδιώτης Μαιευτήρας Γυναικολόγος με ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Μιχαλακοπούλου 93.
Συνεργάτης στο τμήμα υπερήχων ιδιωτικού μαιευτηρίου.
Εκλογή σε θέση επιστημονικού συνεργάτη των ΤΕΙ μαιευτικής.

V. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
12/05/2008-09/07/2009.
Clinical Research Fellow στο τμήμα εμβρυομητρικής ιατρικής και υπερήχων του νοσοκομείου Royal Free London U.K. (Ηead:Mr. Demetrios Economides).
1. Kάτοχος «Certificate of Competence» of Nuchal Translucency Scan by Fetal Medicine Foundation.
2. Kάτοχος «Certificate of Competence» of Cervical Assessment by Fetal Medicine Foundation.

17/11/2012-17/11/2013
Clinical research Fellow στο τμήμα της Γυναικολογικής Ογκολογίας του
Southend University Hospital U.K

VI. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
A.1. Παρακολούθηση Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων – Διαλέξεων= 53
Από το ακαδημαϊκό έτος 2003 μέχρι σήμερα παρακολουθώ τα μαθήματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία της  Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»,  οι οποίες μοριοδοτούνται με 1 μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Επιτροπή εκπαίδευσης της EBCOG.
A.2. Παρακολούθηση Ελληνικών Σεμιναρίων = 32
A.3. Παρακολούθηση Διεθνών Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων  και Σεμιναρίων = 21
A.4. Παρακολούθηση Ελληνικών Συνεδρίων – Ημερίδων = 61
A.5. Παρακολούθηση Διεθνών Συνεδρίων – Ημερίδων = 20
Σύνολο μορίων: 388

VΙΙ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
α. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών

1.Section Editor and member of Editorial Board of
Evidence Based Journal of Women’s Health
HYPERLINK “http://pub.moriat.org/index.php/EBWHJ” http://pub.moriat.org/index.php/EBWHJ
2. Section Editor and member of Editorial Board of
Journal of Biomedical Graphics and Computing
HYPERLINK “http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jbgc” http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jbgc
3.Member of Editorial Board of Journal of Clinical Gynecology and Obstetrics
HYPERLINK “http://www.jcgo.elmerpress.com/index.php/jcgo/pages/view/editorialBoard” http://www.jcgo.elmerpress.com/index.php/jcgo/pages/view/editorialBoard
4.Member of Advisory board of WebmedCentral
HYPERLINK “http://www.webmedcentral.com/advisory/advisory_member_details/4715” http://www.webmedcentral.com/advisory/advisory_member_details/4715
5.Member of Specialty Editorial board of Webmed Central
HYPERLINK “http://www.webmedcentral.com/plus/editorial_member_details/4715” http://www.webmedcentral.com/plus/editorial_member_details/4715
6.Member of ESGO-(European Society of Gynaecological Oncology)
8.Member of Editorial Board of World Journal of Clinical Urology
HYPERLINK “http://www.wjgnet.com/2219-2816/edboard.htm” http://www.wjgnet.com/2219-2816/edboard.htm
9. Member of Editorial Board of  Clinical Medicine Reviews in Women’s Health
HYPERLINK “http://www.la-press.com/journal.php?pa=editorial_board&journal_id=162” http://www.la-press.com/journal.php?pa=editorial_board&journal_id=162
10.Section Editor of Archives of Medical Science.
HYPERLINK “http://www.termedia.pl/Journal/Archives_of_Medical_Science-19” http://www.termedia.pl/Journal/Archives_of_Medical_Science-19
11.Editorial board of Clinical Microbiology
HYPERLINK “http://omicsgroup.com/conferences/clinicalmicrobiology-2013/” http://omicsgroup.com/conferences/clinicalmicrobiology-2013/
12.Editorial board of Tropical Medicine and Surgery
HYPERLINK “http://www.esciencecentral.org/journals/editorialboard-tropical-medicine-surgery-open-access.php” http://www.esciencecentral.org/journals/editorialboard-tropical-medicine-surgery-open-access.php
13.Editorial board of World Journal of Clinical cases.
HYPERLINK “http://www.wjgnet.com/2307-8960/” http://www.wjgnet.com/2307-8960/
14.Editorial board.
Vaccine segment.

β. Κριτής σε διεθνή περιοδικά (Reviewer)

1.Journal of Obstetrics and Gynecology Research
2.Gynecologic Endocrinology
3.System s in Biology and Reproductive Medicine
4.Journal of Obstetrics and Gynecology
5.Indian Journal of Cancer
6.Indian Journal of Critical Care.
7.Collegium Anthropologicum
8.Annals of Saudi Medicine
9.Open Journal of Contraception
10.Frontiers of Medicine in China
11.Journal of Medical case reports
12.Case reports in Medicine
13.Archives of Obstetrics and Gynecology
14.Clinical Pathology
15.Archives of Gynecology and Obstetrics
16.European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology
17.Clinical Medical Insights Women’s Health
18. Clinical Medicine Insights: Case Reports.
19.Expert Opinion on Pharmacotherapy.
20.Gene
21. Journal of Biomedical Graphics and Computing
22.Journal of Gastrointestinal Oncology
23.International journal of Anatomy and Physiology
24.Archives of Medical Science.
25. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
26.World journal of clinical cases.
27.World journal of Radiology
28.  International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology.

VΙΙΙ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΕSGO (European Society of Gynaecologist Oncologists).
ΒSGI (Βritish society of Gynaecological Imaging).
ESSO (European Society of Surgical Oncology).
ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology).
MMOF (Mediterrenean Multidisciplinary Oncology Forum).
Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία.
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
GMC-General Medical Council – Μεγάλης Βρεττανίας.
Socialstyrelsen Σουηδίας.
Ελληνική εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής.

Χ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ / ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
«Προγνωστικοί και προβλεπτικοί παράγοντες σε ασθενείς με καρκίνο της σάλπιγγας».
Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».
(Διευθυντής: Καθηγητής Α. Αντσακλής)

Λήψη Διδακτορικής Διατριβής: 14/10/2003 (αρ. πρωτ. 3080/14-10-03).
Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής κ. Χ. Παπαδημητρίου).

Η διδακτορική διατριβή παρουσιάσθηκε ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής την 10/01/2011 και έλαβε τον βαθμό «Άριστα».
Ολοκλήρωση μεταπτυχιακής εργασίας ¨Θυρεοειδική λειτουργία σε γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε πρωτόκολλο εξωσωματικής λειτουργίας «
Συγγραφή κεφαλαίου Non invasive molecular markers in Fallopian tube cancer: Στο ξενόγλωσσο βιβλίο «Non invasive molecular markers in Gynecological Cancers”, CRC press.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1: Iatrakis G, Zervoudis S, Ceausu I, Peitsidis P, Tomara I, Bakalianou K, Hudita
D. Clinical features and treatment of lactational mastitis: the experience from a
binational study. Clin Exp Obstet Gynecol. 2013;40(2):275-6. PubMed PMID:
23971258.

2: Manolakos E, Vetro A, Papadopoulou E, Kefalas K, Lagou M, Thomaidis L,
Peitsidis P, Sifakis S, Divane A, Ziegler M, Liehr T, Zuffardi O, Papoulidis I.
Partial trisomy 2p and partial monosomy 2q arising from a paternal
intrachromosomal 2q-into-2p between-arm insertion and paracentric inversion:
molecular cytogenetic characterization of a four-break rearrangement. Cytogenet
Genome Res. 2013;140(1):12-20. doi: 10.1159/000350868. Epub 2013 May 4. PubMedPMID: 23652918.

3: Spiliopoulos D, Awala AO, Peitsidis P, Foutouloglou A. Simultaneous Meckel’s
diverticulitis and appendicitis: a rare complication in puerperium. G Chir. 2013
Mar;34(3):64-9. PubMed PMID: 23578408.

4: Peitsidis P. Ulipristal acetate and its role in emergency contraception: a
comment. Expert Opin Pharmacother. 2012 Sep;13(13):1821-3. doi:
10.1517/14656566.2012.713349. Epub 2012 Aug 8. PubMed PMID: 22873821.

5: Peitsidis P, Kalmantis K, Peitsidou A, Zervoudis S, Papaspyrou I, Georgoulias
N, Kioses E. Chlamydial infection in female lower genital tract and its
correlation with cervical smear abnormalities. Bratisl Lek Listy.
2012;113(6):357-60. PubMed PMID: 22693972.

6: Manolakos E, Peitsidis P, Garas A, Vetro A, Eleftheriades M, Petersen MB,
Papoulidis I. First trimester diagnosis of 13q-syndrome associated with increased
fetal nuchal translucency thickness. Clinical findings and systematic review.
Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39(1):118-21. Review. PubMed PMID: 22675970.

7: Sotiriou S, Manolakos E, Peitsidis P, Garas A. Sonographic antenatal diagnosis
of congenital dacryocystoceles. J Clin Ultrasound. 2012 Jul-Aug;40(6):375-7. doi:
10.1002/jcu.21937. Epub 2012 May 19. PubMed PMID: 22610614.

8: Iatrakis G, Zervoudis S, Sparaggis E, Peitsidis P, Economidis P, Malakassis P,
Navrozoglou I. Quantitative assessment of breast mammographic density with a new
objective method. J Med Life. 2011 Aug 15;4(3):310-3. Epub 2011 Aug 25. PubMed
PMID: 22567059; PubMed Central PMCID: PMC3168815.

9: Manolakos E, Sifakis S, Sotiriou S, Peitsidis P, Eleftheriades M, Mersinias
V, Liehr T, Thomaidis L, Kitsos G, Papoulidis I, Petersen MB, Orru S. Prenatal
detection of an inverted duplication deletion in the long arm of chromosome 1 in
a fetus with increased nuchal translucency. Molecular cytogenetic analysis and
review of the literature. Clin Dysmorphol. 2012 Apr;21(2):101-5. doi:
10.1097/MCD.0b013e32834e9279. Review. PubMed PMID: 22391621.

10: Sifakis S, Manolakos E, Vetro A, Kappou D, Peitsidis P, Kontodiou M, Garas A,
Vrachnis N, Konstandinidou A, Zuffardi O, Orru S, Papoulidis I. Prenatal
diagnosis of Wolf-Hirschhorn syndrome confirmed by comparative genomic
hybridization array: report of two cases and review of the literature. Mol
Cytogenet. 2012 Feb 28;5:12. doi: 10.1186/1755-8166-5-12. PubMed PMID: 22373435; PubMed Central PMCID: PMC3307480.

11: Agrawal R, Burt E, Gallagher AM, Butler L, Venkatakrishnan R, Peitsidis P.
Prospective randomized trial of multiple micronutrients in subfertile women
undergoing ovulation induction: a pilot study. Reprod Biomed Online. 2012
Jan;24(1):54-60. doi: 10.1016/j.rbmo.2011.10.004. Epub 2011 Oct 14. PubMed PMID: 22138521.

12: Peitsidis P, Manolakos E, Tsekoura V, Kreienberg R, Schwentner L. Uterine
arteriovenous malformations induced after diagnostic curettage: a systematic
review. Arch Gynecol Obstet. 2011 Nov;284(5):1137-51. doi:
10.1007/s00404-011-2067-7. Epub 2011 Sep 9. Review. PubMed PMID: 21904854.

13: Al-Inany H, Wahba A, Peitsidis P. Changing attitudes in ovarian stimulation.
Womens Health (Lond Engl). 2011 Sep;7(5):505-7. doi: 10.2217/whe.11.51. PubMed
PMID: 21879817.

14: Trigg DE, Stergiotou I, Peitsidis P, Kadir RA. A systematic review: The use
of desmopressin for treatment and prophylaxis of bleeding disorders in pregnancy.
Haemophilia. 2012 Jan;18(1):25-33. doi: 10.1111/j.1365-2516.2011.02573.x. Epub
2011 May 30. Review. PubMed PMID: 21624012.

15: Papaioannou N, Zervoudis S, Grammatikakis I, Peitsidis P, Palvakis K, Youssef
TF. Metastatic lobular carcinoma of the breast to the vulva: a case report and
review of the literature. J Egypt Natl Canc Inst. 2010 Mar;22(1):57-60. PubMed
PMID: 21503007.

16: Manolakos E, Kefalas K, Neroutsou R, Lagou M, Kosyakova N, Ewers E, Ziegler
M, Weise A, Tsoplou P, Rapti SM, Papoulidis I, Anastasakis E, Garas A, Sotiriou
S, Eleftheriades M, Peitsidis P, Malathrakis D, Thomaidis L, Kitsos G, Orru S,
Liehr T, Petersen MB, Kitsiou-Tzeli S. Characterization of 23 small supernumerary
marker chromosomes detected at pre-natal diagnosis: The value of fluorescence in
situ hybridization. Mol Med Rep. 2010 Nov-Dec;3(6):1015-22. doi:
10.3892/mmr.2010.358. Epub 2010 Sep 10. PubMed PMID: 21472348.

17: Michalakis K, Peitsidis P, Ilias I. Pregnancy- and lactation-associated
osteoporosis: a narrative mini-review. Endocr Regul. 2011 Jan;45(1):43-7. Review.
PubMed PMID: 21314210.

18: Peitsidis P, Kadir RA. Antifibrinolytic therapy with tranexamic acid in
pregnancy and postpartum. Expert Opin Pharmacother. 2011 Mar;12(4):503-16. doi:
10.1517/14656566.2011.545818. Epub 2011 Feb 4. Review. PubMed PMID: 21294602.

19: Manolakos E, Vetro A, Kefalas K, Rapti SM, Louizou E, Garas A, Kitsos G,
Vasileiadis L, Tsoplou P, Eleftheriades M, Peitsidis P, Orru S, Liehr T, Petersen
MB, Thomaidis L. The use of array-CGH in a cohort of Greek children with
developmental delay. Mol Cytogenet. 2010 Nov 9;3:22. doi: 10.1186/1755-8166-3-22.PubMed PMID: 21062444; PubMed Central PMCID: PMC2987877.

20: Zervoudis S, Iatrakis G, Peitsidis P, Peitsidou A, Papandonopolos L,
Nikolopoulou MK, Papadopoulos L, Vladareanu R. Complementary treatment with oral pidotimod plus vitamin C after laser vaporization for female genital warts: a
prospective study. J Med Life. 2010 Jul-Sep;3(3):286-8. PubMed PMID: 20945819;
PubMed Central PMCID: PMC3019002.

21: Manolakos E, Peitsidis P, Eleftheriades M, Dedoulis E, Ziegler M, Orru S,
Liehr T, Petersen MB. Prenatal detection of full monosomy 21 in a fetus with
increased nuchal translucency: molecular cytogenetic analysis and review of the
literature. J Obstet Gynaecol Res. 2010 Apr;36(2):435-40. doi:
10.1111/j.1447-0756.2009.01140.x. PubMed PMID: 20492403.

22: Iatrakis G, Zervoudis S, Malakassis P, Navrozoglou I, Pechlivani F, Peitsidis
P, Economides P, Polyzos D. Preliminary results of objective assessment of
mammographic percent density. Clin Exp Obstet Gynecol. 2010;37(1):24-5. PubMed
PMID: 20420275.

23: Peitsidis P, Agrawal R. Role of vascular endothelial growth factor in women
with PCO and PCOS: a systematic review. Reprod Biomed Online. 2010
Apr;20(4):444-52. doi: 10.1016/j.rbmo.2010.01.007. Epub 2010 Jan 14. Review.
PubMed PMID: 20156703.

24: Peitsidis P, Datta T, Pafilis I, Otomewo O, Tuddenham EG, Kadir RA. Bernard
Soulier syndrome in pregnancy: a systematic review. Haemophilia. 2010 Jul
1;16(4):584-91. doi: 10.1111/j.1365-2516.2009.02137.x. Epub 2010 Jan 12. Review.
PubMed PMID: 20070385.

25: Bastardis-Zakas K, Iatrakis G, Navrozoglou I, Peitsidis P, Salakos N,
Malakassis P, Zervoudis S. Maximizing the benefits of screening mammography for
women 40-49 years old. Clin Exp Obstet Gynecol. 2010;37(4):278-82. PubMed PMID:
21355457.

26: Manolakos E, Orru S, Neroutsou R, Kefalas K, Louizou E, Papoulidis I,
Thomaidis L, Peitsidis P, Sotiriou S, Kitsos G, Tsoplou P, Petersen MB, Metaxotou
A. Detailed molecular and clinical investigation of a child with a partial
deletion of chromosome 11 (Jacobsen syndrome). Mol Cytogenet. 2009 Dec 9;2:26.
doi: 10.1186/1755-8166-2-26. PubMed PMID: 20003197; PubMed Central PMCID:
PMC2799424.

27: Bilali M, Lagoudianakis EE, Peitsidis P, Grosomanidis D, Papadima A,
Koronakis N, Chrysikos J, Tsekouras D, Nakos S, Katergiannakis V, Manouras A. Therole of sonography in the diagnosis of cystic lesions of the breast. Eur J
Gynaecol Oncol. 2009;30(5):506-8. PubMed PMID: 19899402.

28: Peitsidis P, Manolakos E, Peitsidou A, Petersen MB, Tsoplou P, Kadir R,
Agapitos E. Pentasomy 49,XXXXY diagnosed in utero: case report and systematic
review of antenatal findings. Fetal Diagn Ther. 2009;26(1):1-5. doi:
10.1159/000236351. Epub 2009 Oct 10. Review. PubMed PMID: 19816022.

29: Papadimitriou CA, Markaki S, Lianos E, Peitsidis P, Vourli G, Nikitas N,
Vlachos G, Rodolakis A, Antsaklis A, Dimopoulos MA. Clinicopathological features
of primary fallopian tube carcinoma: a single institution experience. Eur J
Gynaecol Oncol. 2009;30(4):389-95. PubMed PMID: 19761129.

30: Savvari P, Peitsidis P, Alevizaki M, Dimopoulos MA, Antsaklis A,
Papadimitriou CA. Paraneoplastic humorally mediated hypercalcemia induced by
parathyroid hormone-related protein in gynecologic malignancies: a systematic
review. Onkologie. 2009 Sep;32(8-9):517-23. doi: 10.1159/000226209. Epub 2009 Aug12. Review. PubMed PMID: 19745599.

31: Manolakos E, Vetro A, Kitmirides S, Papoulidis I, Kosyakova N, Mrasek K,
Weise A, Agapitos E, Orru S, Peitsidis P, Liehr T, Petersen MB. Prenatal
diagnosis of a fetus with ring chromosome 15 characterized by array-CGH. Prenat
Diagn. 2009 Sep;29(9):884-8. doi: 10.1002/pd.2295. PubMed PMID: 19455597.

32: Zervoudis S, Iatrakis G, Peitsidis P, Tsikouras P, Galazios G, Liberis V,
Navrozoglou I, Ceauşu I, Badiu C. Tibolone vaginal versus per os administration
in the management of post-menopausal symptoms. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.
2009 Apr-Jun;113(2):471-7. PubMed PMID: 21491823.

33: Arafa A, Peitsidis P, Orakwue O, Economides DL. A novel case of amniotic
fluid embolism in multiple pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2009 Jan;29(1):64-5.
doi: 10.1080/01443610802499482. PubMed PMID: 19280505.

34: Arafa A, Peitsidis P, Kadir RA. Unusual case of congenital chylothorax. J
Obstet Gynaecol. 2009 Jan;29(1):59-60. doi: 10.1080/01443610802484062. PubMed
PMID: 19280501.

35: Peitsidou A, Peitsidis P, Goumalatsos N, Papaspyrou R, Mitropoulou G,
Georgoulias N. Diagnosis of an autoamputated ovary with dermoid cyst during a
Cesarean section. Fertil Steril. 2009 Apr;91(4):1294.e9-12. doi:
10.1016/j.fertnstert.2008.12.029. Epub 2009 Jan 26. PubMed PMID: 19176224.

36: Peitsidis P, Peitsidou A, Tsekoura V, Zervoudis S, Akrivos T. Management of
large retroperitoneal lipoma in a 12-year-old patient. Urology. 2009
Apr;73(4):797-9. doi: 10.1016/j.urology.2008.05.036. Epub 2009 Jan 24. PubMed
PMID: 19168202.

37: Peitsidou A, Peitsidis P, Michopoulos S, Matsouka C, Kioses E. Exacerbation
of liver cirrhosis in pregnancy: a complex emerging clinical situation. Arch
Gynecol Obstet. 2009 Jun;279(6):911-3. doi: 10.1007/s00404-008-0811-4. Epub 2008
Oct 22. PubMed PMID: 18941761.

38: Peitsidis P, Papadimitriou C, Rodolakis A, Peitsidou A. Actinomycosis of the
appendix and pelvis: a case report. J Reprod Med. 2008 Sep;53(9):711-3. PubMed
PMID: 18839829.

39: Peitsidou A, Peitsidis P, Contis J. Spontaneous hepatic rupture during third
trimester of pregnancy. Acta Chir Belg. 2008 Jul-Aug;108(4):464-7. PubMed PMID:
18807606.

40: Iatrakis G, Zervoudis S, Peitsidis P, Nikolaki MM, Biba D, Sotiropoulou E.
Knowledge and general consideration about Pap test screening among women from
Finland and Greece. Clin Exp Obstet Gynecol. 2008;35(3):211-4. PubMed PMID:
18754296.

41: Papadimitriou CA, Peitsidis P, Bozas G, Grimani I, Vlahos G, Rodolakis A,
Lianos E, Bamias A, Lainakis G, Dimopoulos MA. Paclitaxel- and platinum-based
postoperative chemotherapy for primary fallopian tube carcinoma: a single
institution experience. Oncology. 2008;75(1-2):42-8. doi: 10.1159/000151668. Epub
2008 Aug 26. PubMed PMID: 18728371.

42: Peitsidis P, Chernev A, Peitsidou A, Tsekoura V, Zervoudis S, Navrozoglou I,
Tsikouras P. [Treatment of leiomyomas with uterine artery embolization. Review of
literature]. Akush Ginekol (Sofiia). 2008;47(1):38-42. Review. Bulgarian. PubMed
PMID: 18642577.

43: Peitsidis P, Peitsidou A, Papadimitriou C, Rodolakis A, Tsekoura V, Akrivos
T. Correlation of dermatomyositis with fallopian tube carcinoma: A potential
paraneoplastic syndrome. J Obstet Gynaecol. 2008 Apr;28(3):365-6. doi:
10.1080/01443610802066455. PubMed PMID: 18569502.

44: Zervoudis S, Peitsidis P, Iatrakis G, Panourgias E, Koureas A, Navrozoglou I,
Dubois JB. Increased levels of tumor markers in the follow-up of 400 patients
with breast cancer without recurrence or metastasis: interpretation of
false-positive results. J BUON. 2007 Oct-Dec;12(4):487-92. PubMed PMID: 18067207.

45: Peitsidou A, Peitsidis P, Tsekoura V, Spathi A, Tzaneti A, Samanta E,
Siampalioti G, Kioses E. Amniotic fluid embolism managed with success during
labour: report of a severe clinical case and review of literature. Arch Gynecol
Obstet. 2008 Mar;277(3):271-5. Epub 2007 Nov 20. Review. PubMed PMID: 18026975.

46: Peitsidis P, Zarganis P, Trichia H, Vorgias G, Smith JR, Akrivos T.
Extragastrointestinal stromal tumor mimicking a uterine tumor. A rare clinical
entity. Int J Gynecol Cancer. 2008 Sep-Oct;18(5):1115-8. Epub 2007 Nov 6. PubMed
PMID: 17986244.

47: Peitsidis P, Akrivos T, Vecchini G, Rodolakis A, Akrivos N, Markaki S.
Splenosis of the peritoneal cavity resembling an adnexal tumor: case report. Clin
Exp Obstet Gynecol. 2007;34(2):120-2. PubMed PMID: 17629171.

48. Peitsidis P. Antibiotic Prophylaxis in Gynecology Oncology and Surgical   Procedures a Brief up-to Date
Published in Clinical Microbiology

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Σύνολο             : 48
1ος σε             :  13
2ος σε             :  11
3ος σε             :    6
Τελευταίος σε        :    1
Άλλη θέση σε         :  16

Βιβλιογραφικές αναφορες : 295
h-Index = 10

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
(Supplements)
Σύνολο             : 4
Άλλη θέση σε             : 4
Συντελεστής απήχησης (I.F.)    : 7,380

Συντ. απήχησης από δημοσιεύσεις σε πeριοδικά εντός του SCI
43,890
Συντ. απήχησης δημοσιευμένων περιλήψεων σε περιοδικά του SCI
7,380
Συνολικός Συντελεστής απήχησης
51,270

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Σύνολο             : 21
1ος σε                 :   3
2ος σε                 :   1
3ος σε                 :   6
Άλλη θέση σε             : 11

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Σύνολο             : 25
1ος σε                 : 11
2ος σε                 :   6
Τελευταίος σε             :   1
Άλλη θέση σε             :   7