Δρ. Αρετή Αυγουλέα

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ                    Δημήτριος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   Φειδιππίδου 6,  ΤΚ: 11526, Αμπελόκηποι, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :  2107718260, 00306936820888

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    [email protected]

ΕΤΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ                    :  13/06/1973

ΤΟΠΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ                Αθήνα

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   : Έγγαμη με ένα παιδίCURRENT POSITION: Obstetrician and Gynecologist, Menopause Clinic, 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, Aretaieio Hospital, Greece.
Obstetrician and Gynecologist in private practice, REA Maternity Hospital, Athens, Greece

GRADUATE AND/OR MEDICAL EDUCATION:
6.1991:Gymnasium-Lyceum “L’Ecole des Ursulines”: Apolytirio of General Lyceum
1992-1999: Student in the ‘Second Univercity of Naples (S.U.N)’ – Italy
28.7.1999: Medical Degree with excellence
1999-2000: Clinical Practice for Medical Licence
30.6.2000: Medical Licence Degree with excellence
2. 2005: Specialist in Obstetrics and Gynecology
1.2003-2016: Research Fellow in the Menopause Clinic, 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, Aretaieio Hospital, Greece

Post medical-doctor Training:
8.2000-12.2001: General Practitioner in the public health center of Leondarion-Sofades, General Hospital of Karditsa, Thessalia, Greece
3.2002-1.2003: Resident in General Surgery, 1st Department of General Surgery, Army Share Fund Hospital, NIMTS, Athens, Greece
2.2003-2013: Research Fellow in the Menopause Clinic, 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, Aretaieio Hospital, Greece
12.2005-12.2009: Resident in Obstetrics and Gynecology, 1st Department of Obstetrics and Gynecology, “Elena Venizelou Maternity Hospital”, Athens, Greece
11.2003-7.2007: Doctoral Thesis in the 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, Menopause Clinic, University of Athens, Aretaieio Hospital, Greece. ‘Measurable serum markers of oxidative stress response in women with pelvic endometriosis’
19.7.2007: Doctoral Thesis Degree with excellence
10.2008-7.2010: Msc “Research in Women Reproduction”, Thesis in the 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, Menopause Clinic, University of Athens, Aretaieio Hospital, Greece. “Correlation of climacteric symptoms with markers of cardiovascular risk”
10.2010-12.2012: Msc “Research on Bone Metabolic Disorders”, Thesis in the 2nd Orthopedic Department, University of Athens, KAT Hospital, Greece. “Bone disorder in Turner Syndrome”
19.7.2010: Msc Thesis “Reaserch in Women Reproduction”, Degree with “Excellence: 8,87”
19.12.2012: Msc Thesis “Research on Bone Metabolic Disorders”, Degree with “Very Good: 8,42”
1.2003-6.2013: First on-call duties covering the General surgery division, Evgenidion Hospital
Current position from 6.2013 till now: Obstetrician Gynecologist in Menopause Clinic, 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, Aretaieio Hospital, Greece

MAJOR Academic Appointments:
12.3.2010: Medical Specialty License for Clinical Practice in Obstetrics and Gynecology (License No:1492/05.3.2010).
08.6.2012: License for Clinical Practice in Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (License No: ΑΔΑ: Β4ΛΞΘ-ΝΘ6, Athens, Y7a/Γ.Π.18030/08.06.2012).

MAJOR Hospital Appointments:
24.3.2010: Collaboration as Specialist in Obstetrics and Gynecology in «GΑΙΑ-ERRIKOS NTYNAN» Maternity Hospital
8.4.2010: Collaboration as Specialist in Obstetrics and Gynecology in «MITERA». Maternity Clinic
10.10.2010: Collaboration as Specialist in Obstetrics and Gynecology in «REA» Private Maternity Clinic
01.04.2010: Collaboration as Specialist in Obstetrics and Gynecology in «EVGENIDION» Private General Hospital

Other MAJOR Professional Positions And Major Visiting Appointments:

I worked as a trainee in a General Surgery Department with special interest in abdominal Surgery. In this department I gained confidence in managing surgical patients, as well as acute surgical situations. Parts of my duties were to attend ward rounds, manage pre and post operative patients and attend the outpatient clinic. I have also performed under supervision operations and assisted in major surgical procedures.
As trainee in Obstetrics/Gynaecology, I acquired a thorough grounding in the diagnosis and management of the gynaecological and obstetric patient and my main duties included: attendance at ward rounds, attendance at antenatal and gynaecological outpatient clinics, admission and management of emergency patients, first on-call duties, assisting in theatre and performing operations under supervision of senior staff, participation in vaginal and operative deliveries, attending the postgraduate courses. During these four years as a trainee in Obstetrics/Gynaecology I extended my experience in managing obstetric cases and high risk pregnancies. I also gained confidence dealing with acute gynaecological problems during on-calls covering the large urban area of the city of Athens. My duties included the attendance at Fetal Medicine Clinic, at Urogynaecology Clinic, at Colposcopy Clinic and training in Gynecological Endocrinology, Endocrinology, Cytology and Pathology Departments.
During my professional career in Obstetrics and Gynaecology I developed a special interest in Gynecological Endocrinology. I joined the Menopause Clinic of the University of Athens in Aretaieio Hospital from the year 2003, in order to attain knowledge in this field. I continued to get further experience in Greece during my training years in Obstetrics and Gynaecology in other public clinics. I attended the postgraduate course in “Women Reproduction” and also the post graduate course in “Metabolic bone disorders”. I finished the training in Obstetrics and Gynaecology during the year 2009.
Board member (Treasurer) of the Hellenic Society for the Study of Climacterium and Menopause.
Member of the European Menopause and Andropause Society, EMAS.
Member of the International Menopause Society, IMS.
GRADUATE Teaching Experience and Responsibilities:
teaching experience: PhD STUDENTS since 2007 in menopause clinic
Teaching experience: MSc Students
– 24/03/2011-2013: Lecture «Physiology of climacterium and menopause» for Msc students on «Women Reproduction», Kapodistrian University of Athens, Aretaieion Hospital..
– 16/04/2013-till now: Lecture «Bone metabolism and the role of Ca, P and Mg » for Msc students on «Molecular and Applied Physiology» Kapodistrian University of Athens, Laikon Hospital.
– 11/03/2013- till now: Lecture «Turner Syndrome and Bone» for Msc students on «Metabolic Disorders of the Bone» Kapodistrian University of Athens, K.A.T Hospital.
– 10/2016-2/2017: «Technology in Midwifery Practice» BSc (Hons) Midwifery (Applied), Coventry University Aegean Omiros College-Athens
Teaching experience: trainees in obstetrics and gynecology
-05/05/2011: Lecture «Menopause – physiology» for trainees in Obstetrics and Gynecology “ELENA VENIZELOU MATERNITY HOSPITAL”.
-08/12/2011: Lecture «Menopause – management» for trainees in Obstetrics and Gynecology “ELENA VENIZELOU MATERNITY HOSPITAL”.
-11/12/2011: Lecture for health professionals, 8th National Congress “Meliama” based on therapies from bee natural products. «Role of Royal Zelly on menopause symptoms: results from Greece».
-26/04/2012: Lecture «Menopause – Long term effects» for trainees in Obstetrics and Gynecology “ELENA VENIZELOU MATERNITY HOSPITAL”.
– 29/11/2012: Lecture for health professionals «Contraception and Breast feeding» 5th National Seminar on Breast Feeding, “ΡΕΑ Maternity Hospital”, 2012.
Teaching experience: 6th year students of athens medical school, univercity of athens
6.2013-till now: lesson: obstetrics and gynecology, chapter: «Physiology of climacterium and menopause»
AUTHOR (BOOK CHAPTERS)
– 2012- Chapter entitled “Gynecological Emergency on Menopause” of the Greek Edition of the Book entitled: «Obstetric and Gynecological», N.D. Vrachnis, Litsas Medical Editions, 2012.
-2013- Co Author for the Clinical guide on hormone therapy for women in menopause
-2014- Chapter entitled “Turner Syndrome and Bone Disorders” of the Greek University Edition of the Book entitled: « Post-Graduated course on Metabolic Disorders, 3ed part », for Msc students on «Metabolic Disorders of the bone”
-2015- Chapter entitled “Vaginal Atrophy” of the Clinical guide on hormone therapy for health care professionals
LIST OF INTERNATIONAL PUBLICATIONS
1. Lambrinoudaki I, Christodoulakos G, Panoulis C, Botsis D, Rizos D, Augoulea A, Creatsas G.
Determinants of serum leptin levels in healthy postmenopausal women.
J Endocrinol Invest. 2003 Dec;26(12):1225-30. PMID:15055477

2. Lambrinoudaki IV, Christodoulakos GE, Panoulis CP, Rizos DA, Dendrinos SG, Liakakos T, Augoulea AD, Creatsas GC.
Effect of ho-rmone replacement therapy and tibolone on serum leptin levels in postmenopausal women.
Maturitas. 2004 Jun 15;48(2):107-13. PMID:15172084

3. Augoulea A, Mastorakos G, Lambrinoudaki I, Christodoulakos G, Creatsas G.
Role of postmenopausal hormone replacement therapy on body fat gain and leptin levels.
Gynecol Endocrinol. 2005 Apr;20(4):227-35. PMID:16019366

4. Christodoulakos GE, Botsis DS, Lambrinoudaki IV, Papagianni VD, Panoulis CP, Creatsa MG, Alexandrou AP, Augoulea AD, Dendrinos SG, Creatsas GC.
A 5-year study on the effect of hormone therapy, tibolone and raloxifene on vaginal bleeding and endometrial thickness.
Maturitas. 2006 Mar 20;53(4):413-23. PMID:16140483
5. Kontoravdis A, Augoulea A, Lambrinoudaki I, Christodoulakos G, Tzortziotis D, Grammatikakis I, Kontoravdis N, Creatsas G.
Ovarian endometriosis associated with ovarian cancer and endometrial-endocervical polyps.
J Obstet Gynaecol Res. 2007 Jun;33(3):294-8.PMID:17578358

6. Christodoulakos G, Augoulea A, Lambrinoudaki I, Sioulas V, Creatsas G.
Pathogenesis of endometriosis: the role of defective ‘immunosurveillance’.
Eur J Contracept Reprod Health Care. 2007 Sep;12(3):194-202. PMID:17763257

7. Spyropoulou A, Zervas I, Lambrinoudaki I, Rizos D, Koundi K, Tzavara Ch, Sanida E, Augoulea A, Vousoura E, Christodoulakos G, Creatsas G, Soldatos CR.
[A study of irritability in menopausal women].
Psychiatriki. 2008 Apr;19(2):115-23. Greek, Modern. PMID:22217928

8. Sioulas V, Lambrinoudaki I, Politi E, Kyroudi A, Sergentanis TN, Panoulis C, Augoulea A, Kaparos G, Creatsa M, Koutselini H, Papadias K.
Parity is associated with lower cervical E-cadherin expression in postmenopausal women.
J Obstet Gynaecol Res. 2008 Dec;34(6):1043-8.
doi: 10.1111/j.1447-0756.2008.00824.x. PMID:19012706
9. Augoulea A, Lambrinoudaki I, Christodoulakos G.
Thoracic endometriosis syndrome.
Respiration. 2008;75(1):113-9. PMID:17622704

10. Lambrinoudaki I, Kaparos G, Augoulea A, Economou E, Creatsa M, Papadias K.
Endometriosis and oxidative stress – serum markers? (Reply of the authors)
Fertil Steril. 2008;89:1283
11. Lambrinoudaki IV, Augoulea A, Christodoulakos GE, Economou EV, Kaparos G, Kontoravdis A, Papadias C, Creatsas G.
Measurable serum markers of oxidative stress response in women with endometriosis.
Fertil Steril. 2009 Jan;91(1):46-50.
doi: 10.1016/j.fertnstert.2007.11.021. PMID:18206876

12. Augoulea A, Mastorakos G, Lambrinoudaki I, Christodoulakos G, Creatsas G.
The role of oxidative-stress in the endometriosis-related infertility.
Gynecol Endocrinol. 2009 Feb;25(2):75-81.
doi: 10.1080/09513590802485012. PMID:19253102

13. Lambrinoudaki I, Augoulea A, Creatsa M, Vlachos N, Christodoulakos G, Papadias C.
Endometriosis and other benign and malignant müllerian lesions in pelvic and extrapelvic organs.
Anal Quant Cytol Histol. 2009 Jun;31(3):170-6. PMID:19634787

14. Panoulis C, Lambrinoudaki I, Vourtsi A, Augoulea A, Kaparos G, Aravantinos L, Christodoulakos G, Creatsas G.
Progestin may modify the effect of low-dose hormone therapy on mammographic breast density.
Climacteric. 2009 Jun;12(3):240-7.
doi: 10.1080/13697130802684601. PMID: 19387881

15. Panoulis K, Nieri E, Kaparos G, Augoulea A, Logothetis E, Creatsa M, Fotiou S.
The presence of CD40, CD40L and ADAM8 among endometriotic patients.
Minerva Ginecol. 2011 Apr;63(2):195-201. PMID:21508908

16. Creatsa M, Armeni E, Stamatelopoulos K, Rizos D, Georgiopoulos G, Kazani M, Alexandrou A, Dendrinos S, Augoulea A, Papamichael C, Lambrinoudaki I.
Circulating androgen levels are associated with subclinical atherosclerosis and arterial stiffness in healthy recently menopausal women.
Metabolism. 2012 Feb;61(2):193-201.

17. Sioulas VD, Politi E, Rizos D, Augoulea A, Kyroudi A, Sergentanis TN, Panoulis C, Aravantinos L, Creatsa M, Lambrinoudaki I.
Does hormone therapy, tibolone or raloxifene modify VEGF expression in cervical epithelial cells?
Climacteric. 2012 Apr;15(2):181-5.
18. Augoulea A, Alexandrou A, Creatsa M, Vrachnis N, Lambrinoudaki I.
Pathogenesis of endometriosis: the role of genetics, inflammation and oxidative stress.
Arch Gynecol Obstet. 2012 Jul;286(1):99-103.
doi: 10.1007/s00404-012-2357-8. PMID:22546953

19. Pliatsika P, Antoniou A, Alexandrou A, Panoulis C, Kouskouni E, Augoulea A, Dendrinos S, Aravantinos L, Creatsa M, Lambrinoudaki I.
Serum lipid levels and bone mineral density in Greek postmenopausal women.
Gynecol Endocrinol. 2012 Aug;28(8):655-60.

20. Lambrinoudaki I, Augoulea A, Armeni E, Rizos D, Alexandrou A, Creatsa M, Kazani M, Georgiopoulos G, Livada A, Exarchakou A, Stamatelopoulos K.
Menopausal symptoms are associated with subclinical atherosclerosis in healthy recently postmenopausal women.
Climacteric. 2012 Aug;15(4):350-7.

21. Vrachnis N, Augoulea A, Iliodromiti Z, Lambrinoudaki I, Sifakis S, Creatsas G.
Previous gestational diabetes mellitus and markers of cardiovascular risk.
Int J Endocrinol. 2012;2012:458610.

22. Grigoriou V, Augoulea A, Armeni E, Rizos D, Alexandrou A, Dendrinos S, Panoulis K, Lambrinoudaki I.
Prevalence of vasomotor, psychological, psychosomatic and sexual symptoms in perimenopausal and recently postmenopausal Greek women: association with demographic, life-style and hormonal factors.
Gynecol Endocrinol. 2013 Feb;29(2):125-8.

23. Lambrinoudaki I, Karaflou M, Kaparos G, Alexandrou A, Creatsa M, Aravantinos L, Augoulea A, Kouskouni E.
Effect of tibolone and raloxifene on serum markers of apoptosis in postmenopausal women.
Climacteric. 2013 Apr;16(2):258-64.

24. Labos G, Trakakis E, Pliatsika P, Augoulea A, Vaggopoulos V, Basios G, Simeonidis G, Creatsa M, Alexandrou A, Iliodromiti Z, Kassanos D, Lambrinoudaki I.
Efficacy and safety of DT56a compared to hormone therapy in Greek post-menopausal women.
J Endocrinol Invest. 2013 Jul-Aug;36(7):521-6.
25. Lambrinoudaki I, Papadimitriou D, Kaparos G, Rizos D, Panoulis C, Deligeoroglou E, Alexandrou A, Auguolea A*, Apostolakis M, Creatsa M, Kouskouni E.
MTHFR C677T polymorphism modifies the effect of HRT on metabolic parameters in postmenopausal women.
Climacteric. 2013 Oct;16(5):568-75.

26. Lambrinoudaki I, Tsouvalas E, Vakaki M, Kaparos G, Stamatelopoulos K, Augoulea A, Pliatsika P, Alexandrou A, Creatsa M, Karavanaki K.
Osteoprotegerin, Soluble Receptor Activator of Nuclear Factor- κ B Ligand, and Subclinical Atherosclerosis in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus.
Int J Endocrinol. 2013;2013:102120.

27. Augoulea A, Vrachnis N, Lambrinoudaki I, Dafopoulos K, Iliodromiti Z, Daniilidis A, Varras M, Alexandrou A, Deligeoroglou E, Creatsas G.
Osteoprotegerin as a marker of atherosclerosis in diabetic patients.
Int J Endocrinol. 2013;2013:182060.
28. Kokras N, Papadopoulos L, Zervas IM, Spyropoulou A, Stamatelopoulos K, Rizos D, Creatsa M, Augoulea A, Papadimitriou GN, Lambrinoudaki I.
Psychological but not vasomotor symptoms are associated with temperament and character traits.
Climacteric. 2014 Aug;17(4):500-9.

29. Zervoudis S, Tamer V, Iatrakis G, Bothou A, Tokou X, Augoulea A, Aranitis V, Spanopoulos X, Tomara E, Patralexis X.
Improving ductoscopy with duct lavage and duct brushing.
Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(5):548-53. PMID:25423702

30. Zervoudis S, Iatrakis G, Mares P, Boileau L, Grammatikakis I, Evangelinakis N, Daures JP, Leteuff I, Avgoulea A*, Stefos T, Navrozoglou I.
Breast conserving surgery in multicentric breast cancer, preliminary data of our experience.
Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(5):530-4. PubMed PMID: 25423698.

31. Lambrinoudaki I, Flokatoula M, Armeni E, Pliatsika P, Augoulea A, Antoniou A, Alexandrou A, Creatsa M, Panoulis C, Dendrinos S, Papacharalambous X.
Vertebral fracture prevalence among Greek healthy middle-aged postmenopausal women: association with demographics, anthropometric parameters, and bone mineral density.
Spine J. 2015 Jan 1;15(1):86-94.
32. Alexandrou A, Armeni E, Kaparos G, Rizos D, Tsoka E, Deligeoroglou E, Creatsa M, Augoulea A, Diamantis T, Lambrinoudaki I.
Bsm1 vitamin D receptor polymorphism and calcium homeostasis following bariatric surgery.
J Invest Surg. 2015 Feb;28(1):8-17.
33. Lambrinoudaki I, Tourlakis D, Armeni E, Kaparos G, Rizos D, Augoulea A, Alexandrou A, Kreatsa M, Deligeoroglou E, Stamatelopoulos K.
Variations in glomerular filtration rate are associated with subclinical atherosclerosis in healthy postmenopausal women.
Menopause. 2015 Mar;22(3):317-24.
34. Lambrinoudaki I, Bouziou G, Armeni E, Spyropoulou A, Koundi K, Rizos D, Augoulea A, Alexandrou A, Creatsa M, Panoulis C, Dendrinos S, Leonadrou AA, Zervas IM.
Circulating androgens are associated with mood disturbances in young postmenopausal women.
Climacteric. 2015 Apr;18(2):205-13.
35. Lambrinoudaki I, Armeni E, Rizos D, Georgiopoulos G, Athanasouli F, Triantafyllou N, Panoulis K, Augoulea A, Creatsa M, Alexandrou A, Alevizaki M, Stamatelopoulos K.
Indices of adiposity and thyroid hormones in euthyroid postmenopausal women.
Eur J Endocrinol. 2015 Aug;173(2):237-45.

36. Vousoura E, Spyropoulou AC, Koundi KL, Tzavara C, Verdeli H, Paparrigopoulos T, Augoulea A, Lambrinoudaki I, Zervas IM.
Vasomotor and depression symptoms may be associated with different sleep disturbance patterns in postmenopausal women.
Menopause. 2015 Oct;22(10):1053-7.

37. Lambrinoudaki I, Dafnios N, Kondi-Pafiti A, Triantafyllou N, Karopoulou E, Papageorgiou A, Augoulea A, Armeni E, Creatsa M, Vlahos N.
A case of postmenopausal androgen excess.
Gynecol Endocrinol. 2015 Oct;31(10):760-4.

38. Panoulis K, Christantoni E, Pliatsika P, Anagnostis P, Goulis DG, Kondi-Pafiti A, Armeni E, Augoulea A, Triantafyllou N, Creatsa M, Lambrinoudaki I.
Expression of gonadal steroid receptors in the ovaries of post-menopausal women with malignant or benign endometrial pathology: a pilot study.
Gynecol Endocrinol. 2015;31(8):613-7.

39. Alexandrou A, Tsoka E, Armeni E, Rizos D, Diamantis T, Augoulea A, Panoulis C, Liakakos T, Lambrinoudaki I.
Determinants of Secondary Hyperparathyroidism in Bariatric Patients after Roux-en-Y Gastric Bypass or Sleeve Gastrectomy: A Pilot Study.
Int J Endocrinol. 2015;2015:984935.

40. Georgiopoulos GA, Lambrinoudaki I, Athanasouli F, Armeni E, Rizos D, Kazani M, Karamanou M, Manios E, Augoulea A, Stellos K, Papamichael C, Stamatelopoulos K.
Free androgen index as a predictor of blood pressure progression and accelerated vascular aging in menopause.
Atherosclerosis. 2016 Apr;247:177-83.

41. Triantafyllou N, Armeni E, Christidi F, Rizos D, Kaparos G, Palaiologou A, Augoulea A, Alexandrou A, Zalonis I, Tzivgoulis G, Lambrinoudaki I.
The intensity of menopausal symptoms is associated with episodic memory in postmenopausal women.
Climacteric. 2016 Aug;19(4):393-9.

42. Triantafyllou N, Thoda P, Armeni E, Rizos D, Kaparos G, Augoulea A, Alexandrou A, Creatsa M, Tsivgoulis G, Artemiades A, Panoulis C, Lambrinoudaki I.
Association of sex hormones and glucose metabolism with the severity of multiple sclerosis.
Int J Neurosci. 2016 Sep;126(9):797-804.

43. Lambrinoudaki I, Augoulea A, Rizos D, Politi M, Tsoltos N, Moros M, Chinou I, Graikou K, Kouskouni E, Kambani S, Panoulis K, Moutsatsou P.
Greek-origin royal jelly improves the lipid profile of postmenopausal women.
Gynecol Endocrinol. 2016 Oct;32(10):835-839. PMID: 27227757

44. Tsoltos N, Intze P, Augoulea A, Alexandrou A, Apostolakis M, Stergiotis S, Tzikos G, Lambrinoudaki I.
Exercise patterns and postmenopausal health.
Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia, 2016; 38 (1): 220-222.
45. Augoulea A, Sioutis D, Rizos D, Panoulis C, Triantafyllou N, Armeni E, Deligeoroglou E, Chrelias C, Creatsa M, Liapis A, Lambrinoudaki I.
Stress urinary incontinence and endogenous sex steroids in postmenopausal women.
Neurourol Urodyn. 2017 Jan;36(1):121-125.

46. Augoulea A, Tsakonas E, Triantafyllopoulos I, Rizos D, Armeni E, Tsoltos N, Tournis S, Deligeoroglou E, Antoniou A, Lambrinoudaki I.
Comparative effects of denosumab or bisphosphonate treatment on bone mineral density and calcium metabolism in postmenopausal women.
J Musculoskelet Neuronal Interact. 2017 Mar 1;17(1):444-449. PMID: 28250248
47. Lambrinoudaki I, Armeni E, Pliatsika P, Rizos D, Kaparos G, Augoulea A, Alexandrou A, Flokatoula M, Creatsa M, Panoulis C, Triantafyllou N, Papacharalambous X.
Thyroid function and autoimmunity are associated with the risk of vertebral fractures in postmenopausal women.
J Bone Miner Metab. 2017 Mar;35(2):227-233.

48. Lambrinoudaki I, Georgiopoulos GA, Athanasouli F, Armeni E, Rizos D, Augoulea A, Chatzidou S, Koutli E, Makris N, Kanakakis I, Stamatelopoulos K.
Free androgen index as a determinant of arterial stiffness in menopause: a mediation analysis.
Menopause. 2017 Jun;24(6):635-644.

49. Georgiopoulos G, Lambrinoudaki I, Athanasouli F, Armeni E, Koliviras A, Augoulea A, Rizos D, Papamichael C, Protogerou A, Stellos K, Stamatelopoulos K.
Prolactin as a predictor of endothelial dysfunction and arterial stiffness progression in menopause.
J Hum Hypertens. 2017 Aug;31(8):520-524.

50. Lambrinoudaki I, Kazani A, Armeni E, Rizos D, Augoulea A, Kaparos G, Alexandrou A, Georgiopoulos G, Kanakakis I, Stamatelopoulos K.
The metabolic syndrome is associated with carotid atherosclerosis and arterial stiffness in asymptomatic, nondiabetic postmenopausal women.
Gynecol Endocrinol. 2018 Jan;34(1):78-82.

51. Armeni E, Apostolakis M, Christidi F, Rizos D, Kaparos G, Panoulis K, Augoulea A, Alexandrou A, Karopoulou E, Zalonis I, Triantafyllou N, Lambrinoudaki I.
Endogenous sex hormones and memory performance in middle-aged Greek women with subjective memory complaints.
Neurol Sci. 2018 Feb;39(2):259-266.
52. Papavagelis C, Avgeraki E, Augoulea A, Stamatelopoulos K, Lambrinoudaki I, Yannakoulia M.
Dietary patterns, Mediterranean diet and obesity in postmenopausal women.
Maturitas. 2018 Apr;110:79-85.

53. Lambrinoudaki I, Kazani MV, Armeni E, Georgiopoulos G, Tampakis K, Rizos D, Augoulea A, Kaparos G, Alexandrou A, Stamatelopoulos K.
The TyG Index as a Marker of Subclinical Atherosclerosis and Arterial Stiffness in Lean and Overweight Postmenopausal Women.
Heart Lung Circ. 2018 Jun;27(6):716-724.

54. Stamatelopoulos K, Papavagelis C, Augoulea A, Armeni E, Karagkouni I, Avgeraki E, Georgiopoulos G, Yannakoulia M, Lambrinoudaki I.
Dietary patterns and cardiovascular risk in postmenopausal women: Protocol of a cross-sectional and prospective study.
Maturitas. 2018 Oct;116:59-65.

55. Karavanaki K, Tsouvalas E, Vakaki M, Soldatou A, Tsentidis C, Kaparos G, Augoulea A, Alexandrou A, Lambrinoudaki Ι.
Carotid intima media thickness and associations with serum osteoprotegerin and s-RANKL in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus with increased risk for endothelial dysfunction.
J Pediatr Endocrinol Metab. 2018 Nov 27;31(11):1169-1177.

56. Armeni E, Tsitoura A, Aravantinos L, Vakas P, Augoulea A, Rizos D, Antoniou A, Alexandrou A, Deligeoroglou E, Lambrinoudaki I.
Ovarian volume is associated with adiposity measures and bone mineral density in postmenopausal women.
J Musculoskelet Neuronal Interact. 2018 Dec 1;18(4):501-508. PMID: 30511954

57. Lambrinoudaki I, Chatzivasileiou P, Stergiotis S, Armeni E, Rizos D, Kaparos G, Augoulea A, Alexandrou A, Georgiopoulos G, Laina A, Stamatelopoulos K.
Subclinical atherosclerosis and vascular stiffness in premenopausal women: association with NOS3 and CYBA polymorphisms.
Heart Vessels. 2018 Dec;33(12):1434-1444.

58. Georgiopoulos G, Kontogiannis C, Stakos D, Bakogiannis C, Koliviras A, Kyrkou A, Karapanou L, Benekos K, Augoulea A, Armeni E, Laina A, Stellos K, Lambrinoudaki I, Stamatelopoulos K.
Abdominal Fat Tissue Echogenicity: A Marker of Morbid Obesity.
J Clin Endocrinol Metab. 2019 Feb 1;104(2):301-311.

59. Stamatelopoulos K, Apostolakis M, Augoulea A, Paschou SA, Armeni E, Panoulis K, Bakas P, Georgiopoulos G, Kaparos G, Rizos D, Lambrinoudaki I.
Predictors of incident hypertension in healthy non-diabetic postmenopausal women with normal renal function.
Gynecol Endocrinol. 2019 Jun 21:1-4.
60. Augoulea A, Moros Μ, Lykeridou Α, Kaparos G, Lyberi R, Panoulis K.
Review on psychosomatic and vasomotor symptom changes during transition to menopause.
Menopause Rev 2019; 18(2): 110-115

61. Augoulea Α, Deligeoroglou Ε, Armeni Ε, Papadimitriou G, Stergioti E, Karountzos V, Tsitsika A, Panoulis K, Lambrinoudaki I, EconomouE.
Bone density and body weight is associated with MTHFR677 polymorphism in girls with anorexia nervosa.
Accepted for publication on European Gynecology and Obstetrics EGO-D-19-00015

62. Augoulea A, Zachou G, Lambrinoudaki I.
Turner syndrome and osteoporosis.
Maturitas. 2019; 130: 41-49.

63. Augoulea A, Kindis A, Karopoulou E, Tsoltos N. Kaparos G, Tsakonas E, Panoulis K.
Age at Menarche and Oxidative Stress Markers in Women with Endometriosis.
Clinical Medicine. 2020; 2: 69–74.

64. Paschou S, Augoulea A, Lambrinoudaki I.
Bone health care in women with breast cancer.
Hormones (International Journal of Endocrinology and Metabolism). 2020, p. 1‐10.

65. Augoulea A, Zachou G, Giakoumi C, Moros M, Panoulis K, Lambrinoudaki I.
Maternal vitamin D deficiency and adverse pregnancy outcomes.
Gynecological and Reproductive Endocrinology & Metabolism (Accepted, 2020)

66. Augoulea A, Moros M, Kokras N, Karageorgou V, Paschou S, Lymberi K, Panoulis K, Kaparos G, Likeridou A, Lamprinoudaki I.
Association of menopausal symptoms with sociodemographic factors and personality traits.
Menopause Review, 2020. (Accepted, 2020)

67. Lambrinoudaki Ι, Stergiotis S, Chatzivasileiou P, Augoulea A, Anagnostis P, Armeni E, Rizos D, Kaparos G, Alexandrou A, Georgiopoulos G, Kontogiannis C, Stamatelopoulos K.
Anti-Mullerian Hormone Concentrations Are Inversely Associated With Subclinical Atherosclerosis in Premenopausal Women.
Angiology, (Accepted, 2020)

68. Chondrou A, Nigdelis MP, Armeni E, Augoulea A, Rizos D, Kaparos G, Alexandrou A, Goulis DG, Patras R, Aivalioti E, Stamatelopoulos K, Lambrinoudaki I.
Retinol binding protein 4 is associated with arterial stiffness in early postmenopausal Women.
Menopause, (Accepted, 2020)

ΑΡΕΤΗ ΑΥΓΟΥΛΕΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΣΤΗ Β΄ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ
«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 2022
Είμαι Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος και έχω υπηρετήσει ως Επιστημονική Συνεργάτης από το 2003 έως το 2013 στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο σύνολο των κλινικών, επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των τμημάτων, με γνωστικό αντικείμενο Γυναικολογική Ενδοκρινολογία – Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης και Οστεοπόρωσης.
Επισφράγιση των ανωτέρω αποτελούν οι Τίτλοι Ειδίκευσης που έχω λάβει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Αναλυτικότερα, το έτος 2007 ανακηρύχθηκα Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από ανάπτυξη της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο: «Βιοχημική διερεύνηση δεικτών οξειδωτικού στρες στη συστηματική κυκλοφορία γυναικών με ενδοπυελική ενδομητρίωση στο πλαίσιο χρόνιας φλεγμονής» με βαθμό Άριστα και γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική Γυναικολογία». Το έτος 2011 έλαβα το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», με θέμα διπλωματικής εργασίας: «Συσχέτιση των κλιμακτηριακών συμπτωμάτων με τις ενδογενείς ορμόνες του φύλου και υπερηχογραφικούς δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης και αγγειακής βλάβης», με βαθμό «Άριστα (8.87)» και γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική Γυναικολογία – Γυναικολογική Ενδοκρινολογία». Τέλος, το έτος 2012 έλαβα το δεύτερο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, MSc, στα «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» με θέμα διπλωματικής εργασίας «Οστικές επιπτώσεις του συνδρόμου Turner» με βαθμό «Λίαν Καλώς (8.41)» και γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική Γυναικολογία – Γυναικολογική Ενδοκρινολογία».
Συνέχισα τη σημαντική ακαδημαϊκή πορεία μου από το 2013 μέχρι και σήμερα ως Ακαδημαϊκή Υπότροφος, με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια κυρία Λαμπρινουδάκη, υπηρετώντας το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Οστεοπόρωση στη Γυναικολογία», μέχρι 31/7/2019 και από 1/9/2019 με τίτλο «Μεταβολικά νοσήματα των οστών στη Γυναικολογία», στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο.
Ως Ακαδημαϊκή Υπότροφος έχω συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών και των προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής με μαθήματα και κλινικές εξετάσεις ασθενών, με βιβλιογραφικές ενημερώσεις, παρουσιάσεις και ομιλίες στις επιστημονικές συναντήσεις της Κλινικής. Επιπλέον, έχω συμμετάσχει στην κλινική αντιμετώπιση, τόσο σε περιστατικά ρουτίνας, όσο και σε επιπλεγμένες περιπτώσεις, σε συνεργασία με όλα τα Ειδικά Τμήματα της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Αρεταιείου Νοσοκομείου: Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Τμήμα Πρόωρης Ωοθηκικής Ανεπάρκειας, Τμήμα Επανειλημμένων Αποβολών, Τμήμα Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού, Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υπερηχογραφίας, Τμήμα Ουρογυναικολογίας, Τμήμα Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου, Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Τμήμα Λεχωΐδων, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, καθώς και με όλα τα Εργαστήρια, την Αίθουσα Τοκετών, και τα Εξωτερικά Μαιευτικά και Γυναικολογικά Ιατρεία.
Παρουσιάζω πλούσιο διαδακτικό – ερευνητικό – συγγραφικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας με την πολυετή διδασκαλία – εργασία μου στα:
Α. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα:
1. Από το 2014-2017 διδάσκω στο κατ’ επιλογήν μάθημα «Παιδική – Εφηβική Γυναικολογία και Οικογενειακός Προγραμματισμός», με θέμα την «Ανακεφαλαίωση όλου του μαθήματος».
2. Από το 2016 έως σήμερα διδάσκω στο κατ’ επιλογήν μάθημα: «Ενδοκρινολογία, Σακχαρώδης Διαβήτης και Μεταβολισμός», με θέμα: «Παθολογία Εμμηνορρυσιακού κύκλου».
Β. Σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1. Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013: έχω διδάξει στο ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών», στο Πρόγραμμα μαθημάτων Δ΄ Εξαμήνου με θέμα: «Σύνδρομο Turner».
2. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014 έως σήμερα έχω διδάξει: Στο Πρόγραμμα μαθημάτων Β΄Εξαμήνου, με θέματα: «Κύηση: στοιχεία φυσιολογίας – Γαλουχία: Στοιχεία φυσιολογίας – Έλλειψη βιταμίνης D – Διατροφική έλλειψη ασβεστίου – Νοσήματα σχετιζόμενα με τους παραθυρεοειδείς αδένες στην κύηση – Οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την εγκυμοσύνη».
Γ. Σε Βιβλιογραφικές Ενημερώσεις:
Στο πλαίσιο των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων των ειδικευομένων ιατρών της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, συμμετείχα στο πρόγραμμα των βιβλιογραφικών ενημερώσεων με δύο σχολιασμούς σε αντίστοιχες παρουσιάσεις με γνωστικό αντικείμενο «Παιδική – Εφηβική Γυναικολογία»: 1. Association of maternal vitamin D status during pregnancy with bone-mineral content in offspring: A prospective cohort study (The Lancet 2013 June; 381:2176-2183) και 2. Birth weight percentile and the risk of term perinatal death (Obstet Gynecol. 2014 Aug; 124 (2Pt1): 274-83).
Δ. Σε Διδασκαλία φοιτητών Ιδιωτικών Κολλεγίων
Κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων Κολλεγίων την 17/02/2016 (Ν. 4093/2012 (ΓΕΚ 222 Α΄) με αριθμό Μητρώου 89/2016 (αρ. πρωτ. Κ1/114336), από τον 10ο/2017 έως τον 2ο/2018, στο πλαίσιο των μαθημάτων που δίδασκα στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα στο τμήμα Μαιευτικής, επέβλεψα έμμισθα την εκπόνηση 2 πτυχιακών εργασιών τελειόφοιτων φοιτητριών του Προγράμματος, στην αγγλική γλώσσα με θέματα 1) «Βιταμίνη D σε αναπαραγωγική και μη αναπαραγωγική ηλικία» και 2) «Βιταμίνη D στην κύηση και στη λοχεία».
E. Με Ερευνητικό έργο
Έχω συμμετάσχει στα εξής Ερευνητικά Πρωτόκολλα με γνωστικό αντικείμενο Γυναικολογική Ενδοκρινολογία στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο: 1) «Eνδομητρίωσης I», 2) «Κυτταρολογίας τραχήλου», 3) «Ενδομητρίωσης II», 4) «Επίδρασης του ολικού σωματικού λίπους και του λιπώδους ιστού στην ανάκτηση της εμμηνορρυσίας», 5) «Προεμμηνορυσιακού συνδρόμου (PMS) – αγγειακής δυσλειτουργίας – χρόνιας φλεγμονής», 6) «Προεμμηνορυσιακού συνδρόμου (PMS) – αγγειακής δυσλειτουργίας – οξειδωτικού στρες», 7) «Νευρογενούς ανορεξίας» και 8) «Επίδρασης ενδομήτριας καθυστέρησης της ανάπτυξης στον οστικό μεταβολισμό σε επίμυες».
Αποτέλεσμα του πλούσιου ερευνητικού μου έργου είναι πλήθος Διεθνών και Ελληνικών εργασιών και ανακοινώσεων. Ο συντελεστής απήχησης που έχω σήμερα σε διεθνή περιοδικά (I.F) είναι 143,427 και ο συντελεστής απήχησης δημοσιευμένων περιλήψεων (I.F) (Suppl.) είναι 284,211. Το h index είναι 14 (764 citations ) σύμφωνα με τη Διεθνή Βάση Δεδομένων Scopus του οργανισμού Elsevier B.V. Το h index σύμφωνα με τις Διεθνείς Βάσεις Science Citation Index Expanded, Social Scisearch Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) και Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) του οργανισμού Thomson Reuters είναι το 15 (722 citations). Το h index, σύμφωνα με τη Διεθνή Βάση Δεδομένων Harzing του Google Scholar, είναι το 18 (1.186 citations).
Επιπλέον, πρόσφατα υπήρξε βράβευση δύο εργασιών μου στην «Παιδική – Εφηβική Γυναικολογία»: 1) στο 46ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη, Αθήνα 2019, με το Βραβείο της καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης: «Η παρουσία του πολυμορφισμού A1298C στο γονίδιο MTHFR (methylene-tetrahydrofolatereductase) συσχετίζεται με χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος σε έφηβες με νευρική ανορεξία» και 2) στο 11ο Παγκρήτιο Συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Κρήτη 2019, με το βραβείο καλύτερης ανηρτημένης ανακοίνωσης: «Διερεύνηση της επίπτωσης γενετικών πολυμορφισμών αθηροσκλήρυνσης σε δείγμα εφήβων κοριτσιών με ψυχογενή ανορεξία». Έχω συγγράψει το κεφάλαιο «Ορμονική θεραπεία στην πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια και πρώιμη εμμηνόπαυση», με θεματολογία: Μαιευτική Γυναικολογία – Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία, στον Οδηγό «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Χρήση της Ορμονικής Θεραπείας στην Εμμηνόπαυση» σελ. 32-38, που εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης (Εκδοτική Επιμέλεια Ε. Λαμπρινουδάκη, Αθήνα 2019).
Παρακολουθώ τα Διεθνή και Ελληνικά σεμινάρια-συνέδρια, τόσο στην Υπογονιμότητα, Κλιμακτήριο – Εμμηνόπαυση – Οστεοπόρωση, Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία, αλλά και στην ευρύτερη Γυναικολογική Ενδοκρινολογία. Συμμετέχω στα Διαπανεπιστημιακά μετεκπαιδευτικά μαθήματα από το έτος 2003 και έχω πλούσιο αριθμό ομιλιών και προεδρείων σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια. Είμαι Ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης και μέλος πολλών Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Εταιρειών και παράλληλα συμμετέχω στην οργάνωση συνεδρίων ως μέλος οργανωτικής ή/και επιστημονικής επιτροπής.
Έχω συνεργασθεί με επιμέλεια, εργατικότητα και ήθος όλα αυτά τα χρόνια με τους συναδέλφους μου και έχω υπηρετήσει με αγάπη και αφοσίωση την ευρύτερη Γυναικολογική Ενδοκρινολογία στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο και στο Ιδιωτικό μου επάγγελμα.

1. Lambrinoudaki I, Christodoulakos G, Panoulis C, Botsis D, Rizos D, Augoulea A, Creatsas G.
Determinants of serum leptin levels in healthy postmenopausal women.
J Endocrinol Invest. 2003 Dec;26(12):1225-30. PMID:15055477

2. Lambrinoudaki IV, Christodoulakos GE, Panoulis CP, Rizos DA, Dendrinos SG, Liakakos T, Augoulea AD, Creatsas GC.
Effect of ho-rmone replacement therapy and tibolone on serum leptin levels in postmenopausal women.
Maturitas. 2004 Jun 15;48(2):107-13. PMID:15172084

3. Augoulea A, Mastorakos G, Lambrinoudaki I, Christodoulakos G, Creatsas G.
Role of postmenopausal hormone replacement therapy on body fat gain and leptin levels.
Gynecol Endocrinol. 2005 Apr;20(4):227-35. PMID:16019366

4. Christodoulakos GE, Botsis DS, Lambrinoudaki IV, Papagianni VD, Panoulis CP, Creatsa MG, Alexandrou AP, Augoulea AD, Dendrinos SG, Creatsas GC.
A 5-year study on the effect of hormone therapy, tibolone and raloxifene on vaginal bleeding and endometrial thickness.
Maturitas. 2006 Mar 20;53(4):413-23. PMID:16140483
5. Kontoravdis A, Augoulea A, Lambrinoudaki I, Christodoulakos G, Tzortziotis D, Grammatikakis I, Kontoravdis N, Creatsas G.
Ovarian endometriosis associated with ovarian cancer and endometrial-endocervical polyps.
J Obstet Gynaecol Res. 2007 Jun;33(3):294-8.PMID:17578358

6. Christodoulakos G, Augoulea A, Lambrinoudaki I, Sioulas V, Creatsas G.
Pathogenesis of endometriosis: the role of defective ‘immunosurveillance’.
Eur J Contracept Reprod Health Care. 2007 Sep;12(3):194-202. PMID:17763257

7. Spyropoulou A, Zervas I, Lambrinoudaki I, Rizos D, Koundi K, Tzavara Ch, Sanida E, Augoulea A, Vousoura E, Christodoulakos G, Creatsas G, Soldatos CR.
[A study of irritability in menopausal women].
Psychiatriki. 2008 Apr;19(2):115-23. Greek, Modern. PMID:22217928

8. Sioulas V, Lambrinoudaki I, Politi E, Kyroudi A, Sergentanis TN, Panoulis C, Augoulea A, Kaparos G, Creatsa M, Koutselini H, Papadias K.
Parity is associated with lower cervical E-cadherin expression in postmenopausal women.
J Obstet Gynaecol Res. 2008 Dec;34(6):1043-8.
doi: 10.1111/j.1447-0756.2008.00824.x. PMID:19012706
9. Augoulea A, Lambrinoudaki I, Christodoulakos G.
Thoracic endometriosis syndrome.
Respiration. 2008;75(1):113-9. PMID:17622704

10. Lambrinoudaki I, Kaparos G, Augoulea A, Economou E, Creatsa M, Papadias K.
Endometriosis and oxidative stress – serum markers? (Reply of the authors)
Fertil Steril. 2008;89:1283
11. Lambrinoudaki IV, Augoulea A, Christodoulakos GE, Economou EV, Kaparos G, Kontoravdis A, Papadias C, Creatsas G.
Measurable serum markers of oxidative stress response in women with endometriosis.
Fertil Steril. 2009 Jan;91(1):46-50.
doi: 10.1016/j.fertnstert.2007.11.021. PMID:18206876

12. Augoulea A, Mastorakos G, Lambrinoudaki I, Christodoulakos G, Creatsas G.
The role of oxidative-stress in the endometriosis-related infertility.
Gynecol Endocrinol. 2009 Feb;25(2):75-81.
doi: 10.1080/09513590802485012. PMID:19253102

13. Lambrinoudaki I, Augoulea A, Creatsa M, Vlachos N, Christodoulakos G, Papadias C.
Endometriosis and other benign and malignant müllerian lesions in pelvic and extrapelvic organs.
Anal Quant Cytol Histol. 2009 Jun;31(3):170-6. PMID:19634787

14. Panoulis C, Lambrinoudaki I, Vourtsi A, Augoulea A, Kaparos G, Aravantinos L, Christodoulakos G, Creatsas G.
Progestin may modify the effect of low-dose hormone therapy on mammographic breast density.
Climacteric. 2009 Jun;12(3):240-7.
doi: 10.1080/13697130802684601. PMID: 19387881

15. Panoulis K, Nieri E, Kaparos G, Augoulea A, Logothetis E, Creatsa M, Fotiou S.
The presence of CD40, CD40L and ADAM8 among endometriotic patients.
Minerva Ginecol. 2011 Apr;63(2):195-201. PMID:21508908

16. Creatsa M, Armeni E, Stamatelopoulos K, Rizos D, Georgiopoulos G, Kazani M, Alexandrou A, Dendrinos S, Augoulea A, Papamichael C, Lambrinoudaki I.
Circulating androgen levels are associated with subclinical atherosclerosis and arterial stiffness in healthy recently menopausal women.
Metabolism. 2012 Feb;61(2):193-201.

17. Sioulas VD, Politi E, Rizos D, Augoulea A, Kyroudi A, Sergentanis TN, Panoulis C, Aravantinos L, Creatsa M, Lambrinoudaki I.
Does hormone therapy, tibolone or raloxifene modify VEGF expression in cervical epithelial cells?
Climacteric. 2012 Apr;15(2):181-5.
18. Augoulea A, Alexandrou A, Creatsa M, Vrachnis N, Lambrinoudaki I.
Pathogenesis of endometriosis: the role of genetics, inflammation and oxidative stress.
Arch Gynecol Obstet. 2012 Jul;286(1):99-103.
doi: 10.1007/s00404-012-2357-8. PMID:22546953

19. Pliatsika P, Antoniou A, Alexandrou A, Panoulis C, Kouskouni E, Augoulea A, Dendrinos S, Aravantinos L, Creatsa M, Lambrinoudaki I.
Serum lipid levels and bone mineral density in Greek postmenopausal women.
Gynecol Endocrinol. 2012 Aug;28(8):655-60.

20. Lambrinoudaki I, Augoulea A, Armeni E, Rizos D, Alexandrou A, Creatsa M, Kazani M, Georgiopoulos G, Livada A, Exarchakou A, Stamatelopoulos K.
Menopausal symptoms are associated with subclinical atherosclerosis in healthy recently postmenopausal women.
Climacteric. 2012 Aug;15(4):350-7.

21. Vrachnis N, Augoulea A, Iliodromiti Z, Lambrinoudaki I, Sifakis S, Creatsas G.
Previous gestational diabetes mellitus and markers of cardiovascular risk.
Int J Endocrinol. 2012;2012:458610.

22. Grigoriou V, Augoulea A, Armeni E, Rizos D, Alexandrou A, Dendrinos S, Panoulis K, Lambrinoudaki I.
Prevalence of vasomotor, psychological, psychosomatic and sexual symptoms in perimenopausal and recently postmenopausal Greek women: association with demographic, life-style and hormonal factors.
Gynecol Endocrinol. 2013 Feb;29(2):125-8.

23. Lambrinoudaki I, Karaflou M, Kaparos G, Alexandrou A, Creatsa M, Aravantinos L, Augoulea A, Kouskouni E.
Effect of tibolone and raloxifene on serum markers of apoptosis in postmenopausal women.
Climacteric. 2013 Apr;16(2):258-64.

24. Labos G, Trakakis E, Pliatsika P, Augoulea A, Vaggopoulos V, Basios G, Simeonidis G, Creatsa M, Alexandrou A, Iliodromiti Z, Kassanos D, Lambrinoudaki I.
Efficacy and safety of DT56a compared to hormone therapy in Greek post-menopausal women.
J Endocrinol Invest. 2013 Jul-Aug;36(7):521-6.
25. Lambrinoudaki I, Papadimitriou D, Kaparos G, Rizos D, Panoulis C, Deligeoroglou E, Alexandrou A, Auguolea A*, Apostolakis M, Creatsa M, Kouskouni E.
MTHFR C677T polymorphism modifies the effect of HRT on metabolic parameters in postmenopausal women.
Climacteric. 2013 Oct;16(5):568-75.

26. Lambrinoudaki I, Tsouvalas E, Vakaki M, Kaparos G, Stamatelopoulos K, Augoulea A, Pliatsika P, Alexandrou A, Creatsa M, Karavanaki K.
Osteoprotegerin, Soluble Receptor Activator of Nuclear Factor- κ B Ligand, and Subclinical Atherosclerosis in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus.
Int J Endocrinol. 2013;2013:102120.

27. Augoulea A, Vrachnis N, Lambrinoudaki I, Dafopoulos K, Iliodromiti Z, Daniilidis A, Varras M, Alexandrou A, Deligeoroglou E, Creatsas G.
Osteoprotegerin as a marker of atherosclerosis in diabetic patients.
Int J Endocrinol. 2013;2013:182060.
28. Kokras N, Papadopoulos L, Zervas IM, Spyropoulou A, Stamatelopoulos K, Rizos D, Creatsa M, Augoulea A, Papadimitriou GN, Lambrinoudaki I.
Psychological but not vasomotor symptoms are associated with temperament and character traits.
Climacteric. 2014 Aug;17(4):500-9.

29. Zervoudis S, Tamer V, Iatrakis G, Bothou A, Tokou X, Augoulea A, Aranitis V, Spanopoulos X, Tomara E, Patralexis X.
Improving ductoscopy with duct lavage and duct brushing.
Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(5):548-53. PMID:25423702

30. Zervoudis S, Iatrakis G, Mares P, Boileau L, Grammatikakis I, Evangelinakis N, Daures JP, Leteuff I, Avgoulea A*, Stefos T, Navrozoglou I.
Breast conserving surgery in multicentric breast cancer, preliminary data of our experience.
Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(5):530-4. PubMed PMID: 25423698.

31. Lambrinoudaki I, Flokatoula M, Armeni E, Pliatsika P, Augoulea A, Antoniou A, Alexandrou A, Creatsa M, Panoulis C, Dendrinos S, Papacharalambous X.
Vertebral fracture prevalence among Greek healthy middle-aged postmenopausal women: association with demographics, anthropometric parameters, and bone mineral density.
Spine J. 2015 Jan 1;15(1):86-94.
32. Alexandrou A, Armeni E, Kaparos G, Rizos D, Tsoka E, Deligeoroglou E, Creatsa M, Augoulea A, Diamantis T, Lambrinoudaki I.
Bsm1 vitamin D receptor polymorphism and calcium homeostasis following bariatric surgery.
J Invest Surg. 2015 Feb;28(1):8-17.
33. Lambrinoudaki I, Tourlakis D, Armeni E, Kaparos G, Rizos D, Augoulea A, Alexandrou A, Kreatsa M, Deligeoroglou E, Stamatelopoulos K.
Variations in glomerular filtration rate are associated with subclinical atherosclerosis in healthy postmenopausal women.
Menopause. 2015 Mar;22(3):317-24.
34. Lambrinoudaki I, Bouziou G, Armeni E, Spyropoulou A, Koundi K, Rizos D, Augoulea A, Alexandrou A, Creatsa M, Panoulis C, Dendrinos S, Leonadrou AA, Zervas IM.
Circulating androgens are associated with mood disturbances in young postmenopausal women.
Climacteric. 2015 Apr;18(2):205-13.
35. Lambrinoudaki I, Armeni E, Rizos D, Georgiopoulos G, Athanasouli F, Triantafyllou N, Panoulis K, Augoulea A, Creatsa M, Alexandrou A, Alevizaki M, Stamatelopoulos K.
Indices of adiposity and thyroid hormones in euthyroid postmenopausal women.
Eur J Endocrinol. 2015 Aug;173(2):237-45.

36. Vousoura E, Spyropoulou AC, Koundi KL, Tzavara C, Verdeli H, Paparrigopoulos T, Augoulea A, Lambrinoudaki I, Zervas IM.
Vasomotor and depression symptoms may be associated with different sleep disturbance patterns in postmenopausal women.
Menopause. 2015 Oct;22(10):1053-7.

37. Lambrinoudaki I, Dafnios N, Kondi-Pafiti A, Triantafyllou N, Karopoulou E, Papageorgiou A, Augoulea A, Armeni E, Creatsa M, Vlahos N.
A case of postmenopausal androgen excess.
Gynecol Endocrinol. 2015 Oct;31(10):760-4.

38. Panoulis K, Christantoni E, Pliatsika P, Anagnostis P, Goulis DG, Kondi-Pafiti A, Armeni E, Augoulea A, Triantafyllou N, Creatsa M, Lambrinoudaki I.
Expression of gonadal steroid receptors in the ovaries of post-menopausal women with malignant or benign endometrial pathology: a pilot study.
Gynecol Endocrinol. 2015;31(8):613-7.

39. Alexandrou A, Tsoka E, Armeni E, Rizos D, Diamantis T, Augoulea A, Panoulis C, Liakakos T, Lambrinoudaki I.
Determinants of Secondary Hyperparathyroidism in Bariatric Patients after Roux-en-Y Gastric Bypass or Sleeve Gastrectomy: A Pilot Study.
Int J Endocrinol. 2015;2015:984935.

40. Georgiopoulos GA, Lambrinoudaki I, Athanasouli F, Armeni E, Rizos D, Kazani M, Karamanou M, Manios E, Augoulea A, Stellos K, Papamichael C, Stamatelopoulos K.
Free androgen index as a predictor of blood pressure progression and accelerated vascular aging in menopause.
Atherosclerosis. 2016 Apr;247:177-83.

41. Triantafyllou N, Armeni E, Christidi F, Rizos D, Kaparos G, Palaiologou A, Augoulea A, Alexandrou A, Zalonis I, Tzivgoulis G, Lambrinoudaki I.
The intensity of menopausal symptoms is associated with episodic memory in postmenopausal women.
Climacteric. 2016 Aug;19(4):393-9.

42. Triantafyllou N, Thoda P, Armeni E, Rizos D, Kaparos G, Augoulea A, Alexandrou A, Creatsa M, Tsivgoulis G, Artemiades A, Panoulis C, Lambrinoudaki I.
Association of sex hormones and glucose metabolism with the severity of multiple sclerosis.
Int J Neurosci. 2016 Sep;126(9):797-804.

43. Lambrinoudaki I, Augoulea A, Rizos D, Politi M, Tsoltos N, Moros M, Chinou I, Graikou K, Kouskouni E, Kambani S, Panoulis K, Moutsatsou P.
Greek-origin royal jelly improves the lipid profile of postmenopausal women.
Gynecol Endocrinol. 2016 Oct;32(10):835-839. PMID: 27227757

44. Tsoltos N, Intze P, Augoulea A, Alexandrou A, Apostolakis M, Stergiotis S, Tzikos G, Lambrinoudaki I.
Exercise patterns and postmenopausal health.
Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia, 2016; 38 (1): 220-222.
45. Augoulea A, Sioutis D, Rizos D, Panoulis C, Triantafyllou N, Armeni E, Deligeoroglou E, Chrelias C, Creatsa M, Liapis A, Lambrinoudaki I.
Stress urinary incontinence and endogenous sex steroids in postmenopausal women.
Neurourol Urodyn. 2017 Jan;36(1):121-125.

46. Augoulea A, Tsakonas E, Triantafyllopoulos I, Rizos D, Armeni E, Tsoltos N, Tournis S, Deligeoroglou E, Antoniou A, Lambrinoudaki I.
Comparative effects of denosumab or bisphosphonate treatment on bone mineral density and calcium metabolism in postmenopausal women.
J Musculoskelet Neuronal Interact. 2017 Mar 1;17(1):444-449. PMID: 28250248
47. Lambrinoudaki I, Armeni E, Pliatsika P, Rizos D, Kaparos G, Augoulea A, Alexandrou A, Flokatoula M, Creatsa M, Panoulis C, Triantafyllou N, Papacharalambous X.
Thyroid function and autoimmunity are associated with the risk of vertebral fractures in postmenopausal women.
J Bone Miner Metab. 2017 Mar;35(2):227-233.

48. Lambrinoudaki I, Georgiopoulos GA, Athanasouli F, Armeni E, Rizos D, Augoulea A, Chatzidou S, Koutli E, Makris N, Kanakakis I, Stamatelopoulos K.
Free androgen index as a determinant of arterial stiffness in menopause: a mediation analysis.
Menopause. 2017 Jun;24(6):635-644.

49. Georgiopoulos G, Lambrinoudaki I, Athanasouli F, Armeni E, Koliviras A, Augoulea A, Rizos D, Papamichael C, Protogerou A, Stellos K, Stamatelopoulos K.
Prolactin as a predictor of endothelial dysfunction and arterial stiffness progression in menopause.
J Hum Hypertens. 2017 Aug;31(8):520-524.

50. Lambrinoudaki I, Kazani A, Armeni E, Rizos D, Augoulea A, Kaparos G, Alexandrou A, Georgiopoulos G, Kanakakis I, Stamatelopoulos K.
The metabolic syndrome is associated with carotid atherosclerosis and arterial stiffness in asymptomatic, nondiabetic postmenopausal women.
Gynecol Endocrinol. 2018 Jan;34(1):78-82.

51. Armeni E, Apostolakis M, Christidi F, Rizos D, Kaparos G, Panoulis K, Augoulea A, Alexandrou A, Karopoulou E, Zalonis I, Triantafyllou N, Lambrinoudaki I.
Endogenous sex hormones and memory performance in middle-aged Greek women with subjective memory complaints.
Neurol Sci. 2018 Feb;39(2):259-266.
52. Papavagelis C, Avgeraki E, Augoulea A, Stamatelopoulos K, Lambrinoudaki I, Yannakoulia M.
Dietary patterns, Mediterranean diet and obesity in postmenopausal women.
Maturitas. 2018 Apr;110:79-85.

53. Lambrinoudaki I, Kazani MV, Armeni E, Georgiopoulos G, Tampakis K, Rizos D, Augoulea A, Kaparos G, Alexandrou A, Stamatelopoulos K.
The TyG Index as a Marker of Subclinical Atherosclerosis and Arterial Stiffness in Lean and Overweight Postmenopausal Women.
Heart Lung Circ. 2018 Jun;27(6):716-724.

54. Stamatelopoulos K, Papavagelis C, Augoulea A, Armeni E, Karagkouni I, Avgeraki E, Georgiopoulos G, Yannakoulia M, Lambrinoudaki I.
Dietary patterns and cardiovascular risk in postmenopausal women: Protocol of a cross-sectional and prospective study.
Maturitas. 2018 Oct;116:59-65.

55. Karavanaki K, Tsouvalas E, Vakaki M, Soldatou A, Tsentidis C, Kaparos G, Augoulea A, Alexandrou A, Lambrinoudaki Ι.
Carotid intima media thickness and associations with serum osteoprotegerin and s-RANKL in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus with increased risk for endothelial dysfunction.
J Pediatr Endocrinol Metab. 2018 Nov 27;31(11):1169-1177.

56. Armeni E, Tsitoura A, Aravantinos L, Vakas P, Augoulea A, Rizos D, Antoniou A, Alexandrou A, Deligeoroglou E, Lambrinoudaki I.
Ovarian volume is associated with adiposity measures and bone mineral density in postmenopausal women.
J Musculoskelet Neuronal Interact. 2018 Dec 1;18(4):501-508. PMID: 30511954

57. Lambrinoudaki I, Chatzivasileiou P, Stergiotis S, Armeni E, Rizos D, Kaparos G, Augoulea A, Alexandrou A, Georgiopoulos G, Laina A, Stamatelopoulos K.
Subclinical atherosclerosis and vascular stiffness in premenopausal women: association with NOS3 and CYBA polymorphisms.
Heart Vessels. 2018 Dec;33(12):1434-1444.

58. Georgiopoulos G, Kontogiannis C, Stakos D, Bakogiannis C, Koliviras A, Kyrkou A, Karapanou L, Benekos K, Augoulea A, Armeni E, Laina A, Stellos K, Lambrinoudaki I, Stamatelopoulos K.
Abdominal Fat Tissue Echogenicity: A Marker of Morbid Obesity.
J Clin Endocrinol Metab. 2019 Feb 1;104(2):301-311.

59. Stamatelopoulos K, Apostolakis M, Augoulea A, Paschou SA, Armeni E, Panoulis K, Bakas P, Georgiopoulos G, Kaparos G, Rizos D, Lambrinoudaki I.
Predictors of incident hypertension in healthy non-diabetic postmenopausal women with normal renal function.
Gynecol Endocrinol. 2019 Jun 21:1-4.
60. Augoulea A, Moros Μ, Lykeridou Α, Kaparos G, Lyberi R, Panoulis K.
Review on psychosomatic and vasomotor symptom changes during transition to menopause.
Menopause Rev 2019; 18(2): 110-115

61. Augoulea Α, Deligeoroglou Ε, Armeni Ε, Papadimitriou G, Stergioti E, Karountzos V, Tsitsika A, Panoulis K, Lambrinoudaki I, EconomouE.
Bone density and body weight is associated with MTHFR677 polymorphism in girls with anorexia nervosa.
Accepted for publication on European Gynecology and Obstetrics EGO-D-19-00015

62. Augoulea A, Zachou G, Lambrinoudaki I.
Turner syndrome and osteoporosis.
Maturitas. 2019; 130: 41-49.

63. Augoulea A, Kindis A, Karopoulou E, Tsoltos N. Kaparos G, Tsakonas E, Panoulis K.
Age at Menarche and Oxidative Stress Markers in Women with Endometriosis.
Clinical Medicine. 2020; 2: 69–74.

64. Paschou S, Augoulea A, Lambrinoudaki I.
Bone health care in women with breast cancer.
Hormones (International Journal of Endocrinology and Metabolism). 2020, p. 1‐10.

65. Augoulea A, Zachou G, Giakoumi C, Moros M, Panoulis K, Lambrinoudaki I.
Maternal vitamin D deficiency and adverse pregnancy outcomes.
Gynecological and Reproductive Endocrinology & Metabolism (Accepted, 2020)

66. Augoulea A, Moros M, Kokras N, Karageorgou V, Paschou S, Lymberi K, Panoulis K, Kaparos G, Likeridou A, Lamprinoudaki I.
Association of menopausal symptoms with sociodemographic factors and personality traits.
Menopause Review, 2020. (Accepted, 2020)

67. Lambrinoudaki Ι, Stergiotis S, Chatzivasileiou P, Augoulea A, Anagnostis P, Armeni E, Rizos D, Kaparos G, Alexandrou A, Georgiopoulos G, Kontogiannis C, Stamatelopoulos K.
Anti-Mullerian Hormone Concentrations Are Inversely Associated With Subclinical Atherosclerosis in Premenopausal Women.
Angiology, (Accepted, 2020)

68. Chondrou A, Nigdelis MP, Armeni E, Augoulea A, Rizos D, Kaparos G, Alexandrou A, Goulis DG, Patras R, Aivalioti E, Stamatelopoulos K, Lambrinoudaki I.
Retinol binding protein 4 is associated with arterial stiffness in early postmenopausal Women.
Menopause, (Accepted, 2020)