Μαστεκτομή και Μουσικοθεραπεία.

Η μουσικοθεραπεία τα τελευταία χρόνια έχει πολλές θεραπευτικές εφαρμογές στη μείωση του πόνου του ασθενούς, το άγχος και το στρες.
Ωστόσο, λίγες μελέτες ερεύνησαν την επίδρασή της, για τον πόνο των ασθενών με καρκίνο του μαστού, μετά από ριζική μαστεκτομή.
Πρόσφατα, στο Ογκολογικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Xi’an Jiaotong, με επικεφαλή τον καθ. Xiao-Mei Li, μελέτησαν ασθενείς με καρκίνο του μαστού μετά από χειρουργική επέμβαση (μαστεκτομή), τις οποίες και χώρισαν τυχαία σε δύο ομάδες.
Η πρώτες 60 γυναίκες ξεκίνησαν την μουσική θεραπεία από την πρώτη ημέρα μετά την μαστεκτομή έως και την 3η χημειοθεραπεία τους, ενώ το άλλο γκρουπ των 60 γυναικών είχε απλή νοσοκομειακή περίθαλψη. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της μουσικοθεραπεία στη μείωση του πόνου, σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού μετά από ριζική μαστεκτομή.
Οι ασθενείς έλαβαν οδηγίες να ακούν μουσική δύο φορές την ημέρα (30 λεπτά ανά συνεδρία), μια φορά νωρίς το πρωί (6:00-8:00 πμ) και μία φορά το βράδυ (21:00-23:00μμ). Η μουσική που επιλέχτηκε συστήθηκε από την Αμερικανική Ένωση Μουσικοθεραπείας (AAMT), και ήταν κυρίως κινεζική και απαλή.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ήταν εντυπωσιακά.
Κατά την θεραπεία με μουσική, υπήρχαν καλύτερα αποτελέσματα στον Δείκτη αξιολόγησης του Πόνου (PRI-total), της οπτικής αναλογικής σκάλας (VAS) καθώς και της ισχύουσας βαθμολογίας της έντασης του πόνου (PPI).
Τα ευρήματα της μελέτης παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η θεραπεία με μουσική έχει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα για την ανακούφιση του πόνου σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Ο πόνος στην ομάδα παρέμβασης είχε μειωθεί σημαντικά μέχρι και 2 μήνες μετά από ριζική μαστεκτομή.
Ως εκ τούτου, προτείνεται η μουσικοθεραπεία ως εφικτή και αποτελεσματική για την ανακούφιση του πόνου και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια συμπληρωματική θεραπεία για γυναίκες ασθενείς με καρκίνο του μαστού αρκεί η επιλογή της μουσικής να είναι με γνώμονα τις προτιμήσεις της ασθενούς.