ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ >19-22/9/2019 IΩΑΝΝΙΝΑ

Congress on ” Evolution and prospects in Obstetrics and Gynecology” Ioannina Greece 19-22 september 2019.

I had the great honor to lecture the major topic:

“Breast cancer surgery, the revolution has started”.The second lecture on breast:” Diagnosis approach of breast cancer” was given by Prof.K.Dinas from Thessaloniki.

Great congress with hot topics that covered all the speciality