Η Πλαστική των Μαστών με λίγα λόγια.

Απο τον Πλαστικό χειρουργό Κο. ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ Ο μαστός είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο σώμα της γυναίκας. Τονίζει τη θηλυκότητά της, αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την κάνει επίκεντρο του ενδιαφέροντος με …

Ο Ρόλος της Διατροφής στην Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού.

Είναι γεγονός πως η πολύπλευρη σημασία της σωστής διατροφής στη πρόληψη του καρκίνου, δεν αποτελεί σήμερα συνείδηση του μέσου πολίτη. Δεν είναι λίγοι αυτοί, που εξακολουθούν να πιστεύουν πως αν …

Η άποψη μας για την απόφαση της Angelina Jolie.

O “κληρονομικός” καρκίνος του μαστού , σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οφείλεται σε μετάλλαξη των γονιδίων BRCA1 και/ή BRCA2. Tα γονίδια αυτά βρίσκονται στα χρωμοσώματα 17 και 13 αντίστοιχα. Υπάρχουν και άλλα περίπου …