Οι ασθενείς που χρήζουν επισκέψεως σε μαστολόγο είναι:

• Γυναίκες υψηλού κινδύνου
(ιστορικό πάθησης μαστού, επιβαρυμένο κληρονομικό ή οικογενειακό ιστορικό).

•Γυναίκες με ευρήματα
( σκληρία  ή ογκίδιο κατά την ψηλάφηση,  διόγκωση του μαστού ή της μασχάλης, αλλαγή όψης της θηλής, η του μαστού, έκκριμα από την θηλή).

•Γυναίκες  με ευρήματα σε εξετάσεις
( στη μαστογραφία, στον υπέρηχο μαστών, στην μαγνητική μαστών).

• Γυναίκες που παρουσιάζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση τους (πυκνοί μαστοί, ινοκυστική μαστοπάθεια, ενθέματα σιλικόνης).

• Γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο μαστού  που χρήζουν τακτικής  παρακολουθήσεως  για τουλάχιστον 10 έτη.

• Άνδρες ασθενείς  (ογκίδια μαστών, γυναικομαστία).


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο ιατρείο:

Εξέταση μαστών.
Υπερηχογράφημα μαστών με υψηλή συχνότητα και Doppler.
Παρακεντήσεις ογκιδίων μαστού.
Λήψη εκκριμάτων θηλής, Breast PAP TEST.
Διαθερμική βιοψία με πιστόλι ( gun core biopsy).

Στο Νοσοκομείο :

Χειρουργικές επεμβάσεις για όλες τις παθήσεις του μαστού.
Διαγνωστικές βιοψίες.
Διαγνωστική Γαλακτοσκόπηση και Έκπληση πόρων ( duct lavage).
Επεμβάσεις Πλαστικής και Αποκατάστασης μαστού.
Ογκοπλαστικές επεμβάσεις.
Αντιμετώπιση δυσμορφιών του μαστού, εισολκή θηλής.
Γυναικομαστία σε άνδρες.