Δρ. Χριστίνα Τόκου

Μαιευτ.-Χειρ.Γυναικολόγος

Διεύθυνση ιατρείου:  ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 6, ΒΟΥΛΑ,16673
τηλ. ιατρείου : 212 1016172

Ημερομηνία γέννησης: 22 Φεβρουαρίου 1975

Τόπος γέννησης: Αθήνα
Οικία: Κέκροπος 24, 16675 Γλυφάδα,

τηλ.: 210 96 01 291
Κινητό: 69 77 98 27 43


ΣΠΟΥΔΕΣ

Το 1992 εισήχθην στο Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Μόντενα Ιταλίας. Αποφοίτησα κατά την α΄ εξεταστική περίοδο την 29η Οκτωβρίου 1998 με βαθμό πτυχίου άριστα.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Από τον Μάρτιο του 2001 έως τον Δεκέμβριο του 2001 ειδίκευση στην Β΄ Χειρουργική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά (Αναπληρωτής Διευθυντής: κος Γεώργιος Ματσάκης).

Από το 2003 έως το 2005 συνέχιση της ειδίκευσης στην Γυναικολογική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά (Διευθυντής: κος Θρασύβουλος Ακρίβος).

Από το 2007 έως το 2010 συνέχιση της ειδίκευσης στην Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο.(Διευθυντής κος Μιχαήλ Κατσούλης).

Ημερομηνία κτήσης τίτλου ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας: 1 Οκτωβρίου 2010.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής και Νοσοκομειακής Ιατρικής (2000).
Απόφοιτος Advanced Life Support In Obstetrics (Μάιος 2010)
Aπό τον Oκτώβριο του 2012 παρακολουθώ τα οργανωμένα σεμινάρια μαστολογίας που διοργανώνονται από το MANOSMED (Mastology Association of Nothern and Southern Mediterranean).Μετά από επιτυχείς εξετάσεις κατέκτησα το πρώτο δίπλωμα του MANOSMED.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Thesis on Medical Diploma: Determination of liver tissue fat –soluble vitamins, in free and esterified form, in chronic liver disease. October 1998
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Σεμινάριο «Χρήση υπερήχων στη Μαιευτική Γυναικολογία» του Γ.Ν Μαιευτηρίου ΄Ελενα Βενιζέλου(2004)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Από το 2011 ασκώ το επάγγελμα του Χειρουργού Μαιευτήρα Γυναικολόγου ως Ιδιώτης και συνεργάζομαι με την Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ .
Υπό την επίβλεψη του καθηγητού Μαστολόγου κ. Ζερβούδη ασκούμαι στο Κέντρο Μαστού της Κλιικής ΡΕΑ και συμμετέχω σε μεγάλο αριθμό χειρουργίων που αφορούν το μαστού.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
C. Tokou, N. Perrakis, L. Anagnostopoulou, S. Kontou. Prognostic value of identification of free intraperitoneal cancer cells in colorectal cancer. 11th Panhellenic Oncology Conference, Nov 29-Dec 2, 2001, Athens, Greece.

Contribution of suspicious lymph nodes biopsy in diagnosis of underlying disease. G. Matsakis, C. Tokou, L. Anagnostopoulou ,M. Katsouri, N. Perrakis.
Palliative operation in patiens with advanced disease. G. Matsakis, M. Katsouri, C.Tokou, N. Perrakis, M. Lytos. 11th Panhellenic Oncology Conference, Nov 29-Dec 2,2001, Athens, Greece.

Malignant paraganglioma of pelvis: a case reporte.G. Matsakis, I. Lekka, C. Tokou L. Anagnostopoulou. 11th Panhellenic Oncology Conference, Nov 29-Dec 2, 2001, Athens, Greece.

Επίπεδα του διαλυτού μορίου προσκόλλησης ICAM-1 στο υπερκείμενο καλλιεργειών και στο πλάσμα ασθενών με Ca ωοθηκών. Α. Χλωράκη-Μπομποτά, Ε. Βαρχαλαμά, Χρ. Τόκου, Π. Αλεξάκη, Ε. Χαλκοπούλου, Μ. Κατσούλης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Δεκέμβριος 2004, Θεσσαλονίκη.

Επίπεδα του αυξητικού παράγοντα PDGF-AB στο υπερκείμενο καλλιεργειών και στο πλάσμα ασθενών με Ca ωοθηκών. Α. Χλωράκη- Μπομποτά, Ε. Βαρχαλαμά, Μ. Ασλανίδου, Σ. Φαντοπούλου, Χρ. Τόκου, Μ. Κατσούλης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Δεκέμβριος 2004, Θεσαλονίκη.

Διαγνωστική ακρίβεια της ταχείας βιοψίας εξαρτηματικών όγκων. Γ. Βοργιάς, Χρ. Τόκου, Ε. Καραμουσά, Π. Ζαργάνης, Ν. Καλίνογλου, θ. Ακρίβος. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Απρίλιος 2005, Αθήνα.

Μικτός Μυλλέρειος όγκος της μήτρας σε ασθενείς που ελάμβαναν ταμοξιφένη.Ε. Βαρχαλαμά, Γ. Βοργιάς, Χρ. Τόκου, Ι. Λέκκα, Ν. Καλίνογλου, Ν. Ντερτίμας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Απρίλιος 2005, Αθήνα.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά
Ιταλικά