Κα Νατάσα Μπόθου

Μαία, Υποψ. Δρ. Ιατρικής

Ημερομηνία γέννησης:          05.10.1991

Τόπος γέννησης:                     Μαρούσι Αττικής

Υπηκοότητα:                            Ελληνική

Κινητό τηλέφωνο:                   6951030017

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:    [email protected]

 

Ακαδημαϊκές σπουδές-Εκπαίδευση

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014                    Απόφοιτος του τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας

Πτυχιακή εργασία: Οι παράγοντες που επηρέασαν την

εμφάνιση αυθόρμητης πολύδυμης σύλληψης σε

Ελληνίδες μητέρες. Βαθμολογία: «Άριστα» 10/10
Γενικός βαθμός πτυχίου: «Άριστα» 8,93/10

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014                    Ειδικευμένη στη Μαστολογία. Κάτοχος του DU
‘Maladies du Sein et Dépistage’, Πανεπιστήμιο Montpellier1, Γαλλία

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014        Κάτοχος του πρώτου διπλώματος του MANOSMED

(Course on Advanced Breast Cancer)

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015                 Κάτοχος του δεύτερου διπλώματος του MANOSMED

(Course: Breast: From Basic Science to Breast Cancer Basic Management)

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015                     Πιστοποίηση στο πρόγραμμα δια βίου επιμόρφωσης

«Ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου στην κύηση

και στον τοκετό», Τμήμα Μαιευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015              Κάτοχος του τρίτου διπλώματος του MANOSMED

(Course: The Advanced Course on Early Breast Cancer)

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016          Κάτοχος του DIU MANOSMEDI International and

Mediterranean Certificate of Mastology

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016             Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc)

με τίτλο «Έρευνα στη Γυναικεία  Αναπαραγωγή»

της Ιατρικής σχολής του Ε.Κ.Π.Α

Διπλωματική εργασία: Η συσχέτιση της αντιμυλλερίου

ορμόνης με βιοχημικούς και ορμονικούς δείκτες στο

σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Βαθμολογία:

«Άριστα»10/10

Γενικός βαθμός πτυχίου: «Λίαν Καλώς» 8,08/10

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016            Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής, Δημοκρίτειου

έως σήμερα                           Πανεπιστημίου Θράκης

 

 

Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες      

Μητρική Γλώσσα: Ελληνική

Άλλες γλώσσες: 1. Αγγλική/ ΜΑΪΟΣ 2007: CERTIFICATE OF COMPETENCY IN
ENGLISH, THE UNIVERSITY OF MICHIGAN)

 1. Γερμανική/ 9.7.2007: ZERTIFIKAT DEUTSCH, GOETHE –
  INSTITUT)
 2. Γαλλική/ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014: Α1- DELF (INSTITUT FRANCAIS)

 

Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κάτοχος του KeyCERT IT Basic Plus από τον Οκτώβριο του 2012.

 

Επαγγελματική εμπειρία

15/11/2013-16/5/2014                    Πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α.
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». Συμμετοχή στο πρόγραμμα
πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ ως υπότροφος του
Τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 έως σήμερα        Εξωτερική συνεργάτης της Μαιευτικής
Γυναικολογικής κλινικής «ΡΕΑ».

 

Διδακτική εμπειρία

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 έως σήμερα   Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα

Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το ακαδημαϊκό

έτος 2017-2018 στο γνωστικό αντικείμενο της

Γυναικολογικής Νοσηλευτικής Φροντίδας με

ανάθεση διδακτικού έργου 4 ωρών εβδομαδιαίως.

 

Επιστημονική δραστηριότητα

 • 2013-έως σήμερα: Συμμετοχή στα Ογκολογικά συμβούλια της Ελληνο-Γαλλικής Μονάδας Μαστού που διεξάγονται στη Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική ΡΕΑ, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Στέφανου Ζερβούδη.
 • 2013-έως σήμερα: Συμμετοχή στην Ερευνητική ομάδα της ΡΕΑ, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Στέφανου Ζερβούδη

 

Εθελοντισμός

 • 29/03/2012 – 04/05/2012: ΜΑΦ Νεογνών της Πανεπιστημιακής Κλινικής στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (100 ώρες εθελοντικής εργασίας)

 

Επιστημονικές Ανακοινώσεις

Σύνολο: 17

Πρώτη συγγραφέας σε 4 ανακοινώσεις

 1. Combined technique of “duct lavage” with “duct brushing” during breast ductoscopy: our experience. Zervoudis S., Youssef T., Iatrakis G., Bothou A., Tokou X., Augoulaia A.,  Aranitis V., Spanopoulos X., Patralexis X. Poster 10th Congress of the European Society of Gynecology, 18-21 September 2013, Brussels, Belgium.
 2. Efficiency of GnRH analogues for the treatment of large functional ovarian cysts. Zervoudis S., Iatrakis G., Spanopoulos C., Augoulea A.,  Bothou A., Tomara E., Koutsiourouba D., Tokou C., Tsakiris G., Papadopoulos G. Poster n 233, abstract book p91, 16th World Congress of Gynecological Endocrinology, 7th March 2014, Florence Italy.
 3. Η συμμετοχή του γυναικολόγου και της μαίας στις σωστές κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης του γυναικολογικού καρκίνου και του καρκίνου μαστού. Ιατράκης Γ., Πεχλιβάνη Φ., Μπόθου Α., Τομαρά Ε. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών-Μαιευτών, Ναύπλιο, 18-21 Σεπτεμβρίου 2014.
 4. Οι παράγοντες που επηρέασαν την εμφάνιση αυθόρμητης πολύδυμης σύλληψης σε Ελληνίδες μητέρες. Μπόθου Α., Ιατράκης Γ., Πεχλιβάνη Φ.  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών-Μαιευτών, Ναύπλιο, 18-21 Σεπτεμβρίου 2014.
 5. Διαδοχική εμφάνιση μυελοειδούς και πορογενούς καρκινώματος in situ (DCIS) του μαστού. Μπόθου Α., Ζερβούδης Σ. 3Ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου, 29 Μαρτίου 2015.
 6. Human immunodeficiency virus (HIV) and cervical neoplasia. Zervoudis S., Chronopoulou M., Psarraki E., Tsipoura K., Bothou A., Tomara E., Papadopoulos G., Iatrakis G. 3Ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου, 28-29 Μαρτίου 2015.
 7. Association of human papillomavirus infection with Chlamydia trachomatis and ureaplasma urealyticum infections in women. Iatrakis G., Psarraki E., Tsipoura K., Chronopoulou M., Papadopoulos G., Tomara E., Bothou A., Zervoudis S. 3Ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου, 28-29 Μαρτίου 2015.
 8. Καρκίνος μαστού και εγκυμοσύνη. Μπόθου Α. 4Ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου, 3 Απριλίου 2016.
 9. Breast cancer prevention: imagery and prophylactic treatments.  Zervoudis S., Iatrakis G., Mpampinioti M., Psarraki E., Chronopoulou M., Spanopoulos C., Tomara E., Bothou A., Tsakiris G., Papadopoulos G.  4Ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου, 2-3 Απριλίου 2016.
 10.  Ovarian cancer screening: Current status. Iatrakis G., Zervoudis S., Tsipoura A., Mpampinioti M., Chronopoulou M., Bothou A., Tomara E., Spanopoulos C., Papadopoulos G., Tsakiris G. 4Ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου, 2-3 Απριλίου 2016.
 11. Relation between endometrium polyps and endometrium cancer.  Iatrakis G., Spanopoulos C., Psarraki E., Tsipoura A., Tomara E., Bothou A., Grammatikakis I,Papadopoulos G., Tsakiris G., Zervoudis S. 4Ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου, 2-3 Απριλίου 2016.
 12. Which type of radical surgery we should advise in high risk endometrial cancer? Tsikouras P., Iatrakis G., Zervoudis S., Koukouli Z., Liberis A., Galazios G., Bothou A., Papadopoulos G., Tsakiris G., Teichmann A. 4Ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου, 2-3 Απριλίου 2016.
 13. Rare benign breast tumors in our clinical practice. Zervoudis S., Iatrakis G., Tomara E., Bothou A., Mitsakos K., Fotopoulos S., Grammatikakis I., Spanopoulos C., Tsakiris G., Papadopoulos G. 4Ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου, 2-3 Απριλίου 2016.
 14. Η αξία και η σημασία της νοσηλευτικής ογκολογίας. Μπόθου Α. 5Ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου, 2 Απριλίου 2017.
 15. Δημιουργία κινήτρων για την ελάττωση του αριθμού καισαρικών τομών στην Ελλάδα. Ιατράκης Γ., Σαρέλλα Α., Τομαρά Ε., Μπόθου Α., Φωτόπουλος Σ., Αντωνίου Ε. 26η Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας. Ναύπλιο, 23-25 Ιουνίου 2017.
 16. A Modified Risk Malignancy Index to predict οvarian cancer, a bicentric preliminary study. Iatrakis G., Tsikouras P., Iatrakis D., Bothou A., Chardavelas T, Apostolakopoulos P, Galazios G, Geausu I., Zervoudis S. 12th Congress of the European Society of Gynecology, 18-21 October 2017.
 17. Practical management of HGSIL during pregnancy. Iatrakis G., Zervoudis S.,Tsikouras P., Bothou A., Economidis P., Chardavelas T., Paschopoulos M., Navrozoglou I., Stefos T., Galazios G. 12th Congress of the European Society of Gynecology, 18-21 October 2017. 

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Σύνολο: 24

Πρώτη συγγραφέας σε 6 δημοσιεύσεις

 

 1. Current management of Nipple discharge. Zervoudis S., Iatrakis G., Bothou A. Edwin papyrus to molecular profiling, Abstract book, ABSICON 2014, P27-28.
 2. Main controversies in breast cancer. Zervoudis S., Iatrakis G., Tomara E.,      Bothou A., Papadopoulos G., Tsakiris G. World J Clin Oncol. 2014 Aug 10;5 :359-73. doi: 10.5306/wjco.v5.i3.359.
 3. Improving ductoscopy with duct lavage and duct brushing. Zervoudis S., Tamer Y., Iatrakis G., Bothou A., Augoulea A., Aranitis V., Spanopoulos X., Tomara E., Patralexis X. Eur J Gynaecol Oncol. 2014; 35:548-53.
 4. Τomosynthesis improves breast cancer detection: our experience. Zervoudis S., Iatrakis G., Malakassis P..,    Tomara E., Bouga A., Grammatikakis I., Bothou A., Stefos T., Navrozoglou I. Eur J Gynaecol Oncol. 2014; 35: 666-9.
 5. Πρωτοπαθές λέμφωμα μαστού: Μελέτη περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Τομαρά Ε., Ζερβούδης Σ., Φωτόπουλος Σ., Μπόθου Α., Διακάτου Ε., Παπαδόπουλος Γ., Ιατράκης Γ., Τσακίρης Γ.  Ακτινοτεχνολογία, Φθινόπωρο- Χειμώνας 2015-2016, Τεύχος 29.
 1. Ductoscopy, duct lavage, galactography and ultrasound in the evaluation of breast ducts. Iatrakis G., Zervoudis S., Bothou A., Navrozoglou I., Stefos T. Ref Gynecol Obstet 2016 17: 1-10.
 2. Efficiency of GnRH analogues in treating large functional ovarian cysts. Zervoudis S., Iatrakis G., Tomara E., Bothou A., Peitsidis P., Mastorakos G. Clin Exp Obstet Gynecol. 2016; 43(2): 230-2.
 3. Cervical cancer: Screening, diagnosis and staging. Tsikouras P., Zervoudis S., Manav B., Tomara E., Iatrakis G., Romanidis C., Bothou A., Galazios G. J BUON. 2016 Mar-Apr; 21(2): 320-5. Review.
 4. Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (Acquired Immunodeficiency Syndrome- AIDS) κατά τη διάρκεια της κύησης και της λοχείας. Χρονοπούλου Μ., Ψαρράκη Ε., Τσιπούρα Α., Μπόθου Α., Τομαρά Ε., Ζερβούδης Σ., Ιατράκης Γ. Επιθεώρηση κλινικής φαρμακολογίας και φαρμακοκινητικής 34: 41-48 (2016).
 5. Η συσχέτιση της αντιμυλλερίου ορμόνης με βιοχημικούς και ορμονικούς δείκτες του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών. Μπόθου Α. http: //healthsci.lib.uoa.gr/. Κωδικός ηλ. υποβολής εργασίας (μοναδικός προσδιοριστής): DE180E8F38357AE9C2257FEF0036D405.
 6. A large breast lump causing a diagnostic dilemma. Zervoudis S., Bothou A., Lukeridou A., Bouga A., Diakatou E., Iatrakis G. Eur. J. Gynaecol. Oncol. – ISSN: 0392-2936 XXXVII, n. 4, 2016 doi: 10.12892/ejgo3008.2016.
 7. Θεραπευτική αντιμετώπιση της υπερπλασίας του ενδομητρίου. Ιατράκης Γ., Ζερβούδης Σ., Μπόθου Α., Μητσάκος-Μπαρμπαγιάννης Κ., Φωτόπουλος Σ., Πεϊτσίδης Π., Τομαρά Ε., Τσικούρας Π., Γαλάζιος Γ. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής 34: 91-97 (2016).
 8. Preoperative assessment in endometrial cancer. Is triage for lymphadenectomy possible? Tsikouras P, Koukouli Z, Bothou A, Manav B, Iatrakis G, Zervoudis S, Galazios G, Tobias Teichmann A. J BUON. 2017 Jan-Feb; 22: 34-43.
 9. Methods of labor Induction. Iatrakis G., Zervoudis S., Agorastos D., Psarraki E., Bothou A., Tsikouras P.,  Iatrakis M., Galazios G., Stefos T. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 31: 97-100 (2017).
 10. Breast cancer and induced psychological problems. Bothou A., Tsikouras P., Zervoudis S., Liberis A., Manav B., Iatrakis G., Tsakiris G., Galazios G. Ακτινοτεχνολογία. Χειμώνας-Άνοιξη 2016-2017, Τεύχος 30.
 11. Physiopathological mechanism and assessment of fetal asphyxia. P. Tsikouras, A. Bothou, Z. Koukouli, B. Manav, C.Bouschanetzis, D.Deuteraiou, X.Anthoulaki, A.Chalkidou, G. Iatrakis, S. Zervoudis, G. Galazios. Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 2017, 7, 617-622 http://www.scirp.org/journal/ojog. ISSN Online: 2160-8806, ISSN Print: 2160-8792. DOI: 10.4236/ojog.2017.76064, June 6, 2017.
 1. Breast capillary hemangioma at the tail of Spencer region: a rare entity. Bothou A. Grammatikakis I., Evangelinakis N., Eftichiadis C., Iatrakis G., Zervoudis S. Clin. Exp. Obstet. Gynecol.-ISSN: 0390-6663, XLIV, n 5, 2017. doi: 12891/ceog3586.2017.
 2. Prevalence of maternal hypothyroidism complicated with preeclampsia: a retrospective analysis of 60 cases. Grammatikakis I, Zervoudis S, Fotopoulos S., Bothou A, Badiu C. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., Iasi-2017-vol. 121, no.2.
 3. Antimullerian hormone as indicator of ovarian dysfunction. Bothou A., Koutlaki N., Iatrakis G., Mastorakos G., Tsikouras P., Liberis V., Galazios G., Liberis A., Lykeridou A., Zervoudis S. Acta Endocrinologica (Buc), vol XIII, no. 2, p. 237-245, 2017.
 4. Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος μετά από χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού. Ιατράκης Γ., Χατζηγιάννη Ε., Μπόθου Α., Τσικούρας Π., Γαλάζιος Γ., Τσακίρης Γ., Λυκερίδου Α., Ζερβούδης Σ. (in press in Ακτινοτεχνολογία).
 5. Clinical feasibility of a new oncoplastic technique for breast lumps of the external quadrants: Half moon lateral crescent technique. Zervoudis S, Iatrakis G, Bothou A, Peitsidis P, Fotopoulos S, Navrozoglou I, Pasxopoulos M, Stefos T (in press in Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology).
 6. Factors affecting the incidence of spontaneous multiple pregnancy in a cohort of Greek women. Bothou A., Tsikouras P., Zervoudis S., Galazios G., Stefos T., Iatrakis G. (submitted in Références En Gynécologie Obstétrique).
 7. Breast abnormalities and diseases during puberty. Bothou A., Iatrakis G., Zervoudis S., Pechlivani F., Tomara E., Poiana C., Navrozoglou I., Stefos T. (submitted in Romanian Journal of Morphology and Embryology).
 8. Primary ovarian carcinoid tumors: our experience and review of the literature. Tsikouras P., Dimitraki M., Bothou A., Zervoudis S., Iatrakis G., Deuteraiou D., Galazios G., Teichmann A. (in press).

 

 

Συμμετοχή & Παρακολούθηση Συνεδρίων-Σεμιναρίων-Ημερίδων

 1. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών: «Μαιευτική Φροντίδα – Έμφαση στην Ποιότητα» (5-8/11/2009, Σύλλογος Μαιών – Μαιευτών Θεσσαλονίκης)
 2. Ημερίδα: «Βιολογία της Σεξουαλικότητας» (ΤΕΙ Αθήνας/ Τμήμα Μαιευτικής)
 3. 10η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού: «Τα 10 Βήματα» (3/11/2010, Αρεταίειο Νοσοκομείο/ Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών/ Νεογνολογικό Τμήμα)
 4. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων (4-5/11/2010, Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων)
 5. Ημερίδα: «Ημέρες Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας – Ενδοκρινολογία και Κύηση» (6/11/2010, Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών/ Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού/ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ Νοσοκομείο)
 6. 4ο Σεμινάριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία (12/11/2010, Α’ Πε.Σ.Υ Αττικής/ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»/ Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών)
 7. 14ο Σεμινάριο: «Εξαρτηματικοί όγκοι. Διλήμματα και προκλήσεις» (20-21/11/2010, Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας)
 8. 6η Διακλινική Ημερίδα: «Καισαρική τομή και Περιγεννητική φροντίδα» (27/11/2010, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Ιατρική Σχολή/ Γ’ Παιδιατρική Κλινική/ Γ’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική)
 9. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS (26-28/11/2010, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS)
 10. 6η Ετήσια Ημερίδα για το Μητρικό Θηλασμό (3/12/2010, Σύλλογος «Οι Φίλοι του Μητρικού Θηλασμού»)
 11. 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων: «Λοιμώξεις στον Ανοσοκατασταλμένο Ασθενή» (3-4/12/2010, Δ’ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής/ Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»)
 12. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία (10-12/12/2010, Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία)
 13. 3ο Σεμινάριο Γυναικολογικής Ογκολογίας: «Διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο» (25-27/2/2011)
 14. 2nd Maria Delivoria – Papadopoulos Perinatal Symposium: «Cesarean section: impact on mother and child» (19/5/2011, University of Athens/ 2nd Department of Obstetrics & Gynecology/ Neonatal Division)
 15. 3η Επιστημονική Ημερίδα (1/10/2011, Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας -Ογκολογίας Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»)
 16. 14η Ετήσια Ημερίδα – Μετεκπαιδευτικού Μαθήματος: «Καρκίνος του Μαστού/ Παρόν και μέλλον» (1-2/10/2011, Μονάδα Μαστού/ Β’ Παθολογική Χειρουργική Κλινική/ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών)
 17. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής (21-23/10/2011, Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής)
 18. 3rd Maria Delivoria – Papadopoulos Perinatal Symposium: «Intrauterine growth restriction – Fetal programming» (10/3/2012, University of Athens/ 2nd Department of Obstetrics & Gynecology/ Neonatal Division)
 19. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας (11-13/5/2012, Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία)
 20. 6η Επιστημονική Ημερίδα: «Επίκαιρα θέματα και αντιγνωμίες στην Παιδιατρική» (29/9/2012, Α’ Παιδιατρική Κλινική Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και Επιστημονική Εταιρεία Συνεχιζόμενης Παιδιατρικής Εκπαίδευσης)
 21. 8ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής (27-30/9/2012)
 22. Σεμινάριο Γυναικολογικού & Ουρολογικού Καρκίνου 2012 (5-6/10/2012)
 23. Νοσηλευτική Συνεδρία: «Έλεγχος και πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας» στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου (11-14/10/2012, Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία)
 24. 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο (11-14/10/2012, Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία)
 25. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών & Μαιευτών: «Η Μαία στην καθ’ ημέρα πράξη/ /Δυνατότητες, Προοπτικές, Προκλήσεις» (17-20/10/2012, Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Χανίων (Κρήτης) )
 26. 18ο International Seminar: «New Developments in the Diagnosis and Management of Abdominal Malignancies – From Open Surgery to Mini -Invasive Surgical Approaches» (25-27/10/2012, International Association of Surgeons, Gastroenterologists & Oncologists)
 27. 18ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Νοσηλευτικό Συνέδριο: «Καρδιολογική νοσηλευτική 2012: Προκαλώντας με αισιοδοξία το μέλλον» (1-2/11/2012, Πανελλήνιος Καρδιολογικός Νοσηλευτικός Τομέας)
 28. 33ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο (1-3/11/2012, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία)
 29. 2η Επιστημονική Ημερίδα: «Καρκίνος του Μαστού» (10/11/2012, Γ’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ)
 30. Συνέδριο: «Διεπιστημονική Προσέγγιση στη Θεραπεία του Καρκίνου: Διλήμματα & Αντιπαραθέσεις» (9-10/11/2012, Β’ Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ)
 31. Β’ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής: «Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής & Παιδιατρικής» (10-11/11/2012, Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Προσχολικής Αγωγής)
 32. Ημερίδα: «Μητρικός Θηλασμός: δώρο ζωής!» (13/11/2012, ΤΕΙ Αθήνας/ Τμήμα Μαιευτικής)
 33. Ημερίδα: «Πρόσφατες εξελίξεις στη νεογνική φροντίδα» (23/11/2012, Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»)
 1. Επιστημονική Ημερίδα: «Εξωσωματική Γονιμοποίηση & Μικρογονιμοποίηση. Οι αλήθειες και μύθοι» (24/11/2012, Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδο
 2. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS (23-25/11/2012, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS)
 3. 12η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού: «Κατανοώντας το παρελθόν – σχεδιάζοντας το μέλλον» (28/11/2012, Αρεταίειο Νοσοκομείο/ Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών/ Νεογνολογικό Τμήμα)
 4. Ημερίδα: «Η γυναίκα αντιμέτωπη με το AIDS και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα» (1/12/2012, Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας και Β’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών)
 5. Διημερίδα: «Νεοπλασίες του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού στη γυναίκα» (7-8/12/2012, Εταιρεία «Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη», Π.Γ.Ν. – Μαιευτήριο Αθηνών «Έλενα Βενιζέλου/ Μονάδα Γυναικολογικού Καρκίνου και Α’ Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»)
 6. 8η Ετήσια Ημερίδα για το μητρικό θηλασμό (14/12/2012, Σύλλογος «Οι φίλοι του μητρικού θηλασμού)
 7. 16ο Συμπόσιο Αθηροσκλήρωσης και Συναφών Παραγόντων Κινδύνου (14-15/12/2012, Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας)
 8. 8ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο: «Εξελίξεις 2012 & Προοπτικές 2013 στην Καρδιολογία» (14-15/12/2012, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική/ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΄΄Αττικόν΄΄)
 9. 12ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο (14-15/12/2012, Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία)
 10. 6ο Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής [12-13/4/2013, Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»]
 11. 9η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας «Διαταραχές διατροφής και μεταβολισμού στη ζωή της γυναίκας» (18/5/2013, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο/ Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»)
 12. Επιστημονική Ημερίδα: «Καρκίνος Μαστού: Η Διαδρομή από τη Διάγνωση στη Θεραπεία- Νέα Δεδομένα» (22/6/2013, Σύλλογος Τεχνολόγων Ρ. Ακτινολόγων Ελλάδος Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι)
 13. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής (1-3/11/2013, Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής)
 14. 1η Ημερίδα «Μητρικός Θηλασμός: Στοχεύοντας σε ένα Φιλικό προς τα βρέφη Νοσοκομείο (29/11/2013, Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα)
 15. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS (29/11/2013-1/12/2013, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS)
 16. 2ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας (29-30/3/2014, Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου)
 17. 9th Congress of Women’s Health and Disease “From Puberty to Menopause” (28-30/8/2014, Αθήνα)
 18. Course on Advanced Breast Cancer – MANOSMED (10-12/9/14 Bucharest, Romania)
 19. 13Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών-Μαιευτών: «Τεκμηρίωση στη Μαιευτική» (18-21/9/14, Σύλλογος Μαιών-Μαιευτών Ναύπλιου)
 20. 3ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας (28-29/3/15, Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου)
 21. Course: From Basic Science To Breast Cancer Basic Management- MANOSMED (15-18/4/15 Pafos, Cyprus)
 22.  7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραμματισμού: «Η ολιστική Θεώρηση του Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας (17-18/10/15, Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίειο Νοσοκομείο)
 23. Course: Αdvanced Conference on Early Breast Cancer- MANOSMED (28-31/10/15, Beirut, Lebanon)
 24. Περιγεννητικές Ψυχικές Διαταραχές: «Ενημέρωση και δράσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας της εγκύου και της νέας μητέρας» (28/11/15, ΑμΚΕ Φαιναρέτη)
 25. 4ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου (2-3/4/16, Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου)
 26. Course: Benign Breast Disease-MANOSMED & 1st African Cancer Congress (5-7/5/2016, Cairo, Egypt)
 27. Advanced Course on Multimodality Detection and Diagnosis of Breast Cancer (3-5/6/2016, Αθήνα, Ελλάδα)
 28. 10th Congress of Women’s Health and Disease “Preconception to Menopause” (1-3/9/2016, Αθήνα)
 29. Ημερίδα «Διακοπή καπνίσματος κατά την Εγκυμοσύνη & την περίοδο της Λοχείας», υπό την αιγίδα του συλλόγου Μαιών-Μαιευτών Αθηνών (15/10/2016, Αθήνα)
 30. 8th Alice and Albert Netter days European Gynecological Society (22-22/10/2016, Wroclaw, Poland)
 31. 5ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου (1-2/4/17, Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου)