Κων. Γεωργιάδης

Τεχνολόγος Ακτινολόγος

ΤΗΛ.210-5831905,6944885670

Ε MAIL: [email protected]


ΠΤΥΧΙΟ:

1:Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης (1985).Τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας . Σχολής ΣΕΥΠ. ΤΕΙ Αθήνας

2: ECDL

1:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1: Εργάσθηκα ως Τεχνολόγος Ακτινολόγος στο Π.Γ.Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ( Κ.Α.Τ ) στο τμήμα της Κλασσικής και Έπεμβατικής Ακτινολογίας από 1/04/86 έως 22/06/2005

Παράλληλα απασχολήθηκα στον Όμιλο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ,από 12/10/1986 έως 30/10/2006

Από τις 22/06/2005 αποσπάσθηκα στο Παν. Γεν. Νοσ. Δυτικής Αττικής ”ΑΤΤΙΚΟΝ” όπου εργάζομαι έως σήμερα.

Από το 2011 κατέχω την θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού.

Συνολική διάρκεια προϋπηρεσίας 26 έτη.

2:ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1:Aπο το 2000 έως σήμερα 2012 κατέχω την θέση του εργαστηριακού συνεργάτη του Τ.Ε.Ι  Αθηνών του τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σ.Ε.Υ.Π.

3:ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1: Δημοσιεύσεις σε Ευρωπαϊκά περιοδικά

Analysis of bone mineral density, structure and strength in patients with a-thalassemia major: PQCT study.

Skeletal Radiology. Journal of the International Skeletal Society. Volume 37 .Number 6.June 2008.page 582-585

2:Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Ευρωπαϊκών συνεδρίων με κριτές

Analysis of bone mineral density ,structure and strength in patients with a-thalassemia major :pQCT study

15th Annual Meeting British Society of Skeletal Radiologists and the Faculty of Radiologists of the Royal College of Surgeons in Ireland

June 12-14th Galway .Ireland

3:Δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένου  κύρους Ελληνικά περιοδικά και επίσημα καταχωρημένα στον Ελληνικό Επιστημονικό τύπο.

1: Ακτινοπροστασία στο Αιμοδυναμικό και Αγγειογραφικό Εργαστήριο

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>>τεύχος 15 . Άνοιξη 2006. Σελ.12-14

2: Μέθοδοι εκτίμησης της μάζας και της κατανομής του λιπώδους ιστού

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>>τεύχος 16 . Άνοιξη 2007. Σελ.25-27

3: Φυσικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες και καρκινογένεση

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>>τεύχος 16 . Άνοιξη 2007. Σελ.41-44

4: Ακτινοβολία και κύηση: Δυνητικές επιδράσεις στο έμβρυο κατά τον απεικονιστικό έλεγχο

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>> τεύχος 17 . Χειμώνας 2007. Σελ.27-30.

5: Η συμβολή της επιστήμης της ακτινοδιαγνωστικής στην έρευνα.<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>>τεύχος 17 . Χειμώνας 2007. Σελ.39-47.

6: Ακτινοπροστασία εργαζομένων σε Ακτινοθεραπευτικά τμήματα

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>>τεύχος 17 . Χειμώνας 2007. Σελ.61-63.

7: Ακτινοπροστασία εργαζομένων σε εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>> τεύχος 17 . Χειμώνας 2007. Σελ.64-67.

8: Ακτινοπροστασία εργαζομένων σε χώρους ιοντιζουσών ακτινοβολιών

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>> τεύχος 17 . Χειμώνας 2007. Σελ.68-71.

9: Ασφάλεια εργασίας στον Σκοτεινό Θάλαμο

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>> τεύχος 18 . Καλοκαίρι 2008. Σελ.16-19.

10: Ψυχολογία  και Νεοπλάσματα

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>> τεύχος 18 . Καλοκαίρι 2008. Σελ.39-43.

11: Μαγνητικός Τομογράφος και Σκιαγραφικές Ουσίες

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>> τεύχος 18 . Καλοκαίρι 2008. Σελ.51-56.

12: Στένωση καρωτίδων και νεώτερες απεικονιστικές μέθοδοι

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>> τεύχος 19 . Χειμώνας 2009. Σελ.19-25.

13:  Υπερηχοτομογραφία : διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση πολυαγγειακών ασθενών μετά αγγειογραφία

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>> τεύχος 21 Χειμώνας 2010 . Σελ.28-36.

14: Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης Τεχνολόγων Ακτινολόγων σε 5 Ευρωπαικές χώρες.

<<ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>> τεύχος 26 Χειμώνας 2013 . Σελ.6-11.

 

4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

     1: Παγκόσμιες Ανακοινώσεις

    

α: MRI ARTIFACTS COMING FROM TECHNICAL DISORDERS AND METAL OBJECTS DISTORTING THE Bo FIELD

International  Radiation Protection Association 24-28 September 2006 -Brassov –Romania

β: MRI ARTIFACTS COMING FROM  PATIENT MOTIONS

International  Radiation Protection Association 24-28 September 2006 -Brassov –Romania

γ: HEALTH EFFECTS OF IONIZING RADIATION

International  Radiation Protection Association 24-28 September 2006 -Brassov –Romania

δ: ANALYSIS OF BONE MINERAL DENSITY,STRUCTURE AND STRENGTH IN PATIENTS WITH A-THALASSEMIA MAJOR :pQCT study

15th Annual Meeting British Society of Skeletal Radiologists and the Faculty of Radiologists of the Royal College of Surgeons in Ireland

June 12-14th 2007 Galway .Ireland

ε: DIFFUSION TENSOR IMAGING AND FIBER TRACKING METHODS

I.S.S.R.T Congress ,Durban, South Afrika 24-27 April  2008

    2: Ευρωπαικές ανακοινώσεις

    α:  ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

11-13 Νοεμβρίου 2005  Λεμμεσός  Κύπρος

β : ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ

11-13 Νοεμβρίου 2005  Λεμμεσός  Κύπρος

γ: MRI ARTIFACTS COMING FROM  PATIENT MOTIONS

2ND Εuromed Congress for Radiographers Malta 6-8 /09/ 2007

δ: ANALYSIS OF MRI DATA IN PATIENTS WITH ALZHEIMER DISEASE

2ND Εuromed Congress for Radiographers Malta 6-8 /09/ 2007

ε: THEORY OF DIFFUSION TENSOR IMAGING AND FIBRE TRACTOGRAPHY

2ND Εuromed Congress for Radiographers Malta 6-8 /09/ 2007

 

    3: Ελληνικές ανακοινώσεις

 

   1: ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων  4-5 Δεκεμβρίου 2004.

2: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων  4-5 Δεκεμβρίου 2004.

3: OΠΙΣΘΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΑΚΕΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΚΟ ΕΜΠΥΗΜΑ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων  2-5 Νοεμβρίου Ρίο-Πατρών.

4: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ C.T. ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ-  ΒΙΟΨΙΑ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων  2-5 Νοεμβρίου Ρίο-Πατρών.

5: ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ .ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ C.T

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων  2-5 Νοεμβρίου Ρίο-Πατρών.

6: ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Σ.Σ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ C.T

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων  2-5 Νοεμβρίου Ρίο-Πατρών.

7: ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΣΘΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ DEXA

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων  2-5 Νοεμβρίου Ρίο-Πατρών.

8: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΤΟΜΙΚΟ C.T

3o Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική.

9: Η ΔΙΠΛΗ ΦΩΤΟΝΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΩΣ  ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

3o Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική.

10: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ  ΣΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

3o Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική 2007.

11:  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

3o Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική 2007.

12: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΑΝΥΣΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΙΝΩΝ  ΛΕΥΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

3o Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική 2007.

13:  MRI  ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΡΗΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΙΣΚΟΥ ΚΑΙ     ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

10ο Ετήσιο Συνέδριο  Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος 2007.

14: MSCT: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ

10ο Ετήσιο Συνέδριο  Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος 2007.

15: ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ DEXA

10ο Ετήσιο Συνέδριο  Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος 2007

16: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

10ο Ετήσιο Συνέδριο  Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος 2007 Λουτράκι.

17: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ

17ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας  9-11 Νοεμβρίου 2007 Πάτρα.

18: ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

4ο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας Αθήνα 2008 .

19: ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙΣΑ ΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

4ο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας Αθήνα 2008.

20: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

11ο  Ετήσιο Συνέδριο  Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος 2008 Ναύπλιο 20-21

Ιουνίου.

21: Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ FLAT  PANELS

18ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας  14-16  Νοεμβρίου 2008 Ιωάννινα.

22: ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

5ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων  3-5 0κτωβρίου 2008.

23: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΘΑΛΑΜΟ    ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

19ο  Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 12-15 Νοεμβρίου Θεσσαλονίκη   2009.

24: ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Πυρηνικής Ιατρικής 8-10/04/11 Αλεξανδρούπολη.

25: : Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

3Ο Παγκύπριο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων –Ακτινοθεραπευτών 8-10/4/11

Αγία Νάπα, Κύπρος.

26: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ.

4ο Παγκύπριο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων –Ακτινοθεραπευτών

17-18 Νοεμβρίου 2012 Πάφος ,Κύπρος.

27: Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.

7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων,23-25 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα.

28: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Επιστημονική Ημερίδα Τεχνολόγων Ακτινολόγων –Ακτινοθεραπευτών  06/04/2013  Λάρνακα – Κύπρος .      

5: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1: Αγγλικά

6: ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

1: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΑΝΥΣΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΙΣΗ ΙΝΩΝ ΛΕΥΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Πρώτο βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης

3o Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική 2007.

2: ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ DEXA

Πρώτο βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης

10ο Ετήσιο Συνέδριο  Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος 2007.

6:ΑΝΑΦΟΡΕΣ –ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  ΑΠΟ  ΑΛΛΟΥΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

1:  ΘΩΡΑΚΑΣ –ΚΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

Dr. Δημ. Αλειφερόπουλος  Εκδόσεις Α. Σταμούλης  1996  σελ.17

2:  ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

Dr. Δημ. Αλειφερόπουλος  Εκδόσεις ΒΗΤΑ  1997  σελ.12

 7: ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

1: 16ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 22-24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2005

Πρόεδρος Θεματικής Ενότητας  <<ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ>>

2:  2ο ΚΥΠΡΟ-ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  29-31 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας Τεχνολόγων Ακτινολόγων

3: 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 13-16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

–ΑΘΗΝΑ

Πρόεδρος Θεματικής Ενότητας << ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ MRI >>

4: 9ο  ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 13-14 ΜΑΙΟΥ 2006

ΤΡΙΠΟΛΗ-

Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας Τεχνολόγων Ακτινολόγων

5:   8ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ 1-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007- ΑΘΗΝΑ

Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας <<ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ>>

6: 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008-ΑΘΗΝΑ

Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας Τεχνολόγων Ακτινολόγων

7: ΣΥΜΠΟΣΙΟ<<ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ>> 12-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΒΟΛΟΣ

Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας Τεχνολόγων Ακτινολόγων

8: 7η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

20-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας Τεχνολόγων Ακτινολόγων

9: 16ο  European Symposium on Urogenital Radiology 10-13 September 2009  Athens

Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας Τεχνολόγων Ακτινολόγων

10: 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 27-30

ΜΑΙΟΥ 2010  ΠΥΛΟΣ

Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας ΑΤΕΙ Αθήνας

11: 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

10-12 /09/2010 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.

Πρόεδρος Στρόγγυλης Τράπεζας Τεχνολόγων Ακτινολόγων

12: 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ 8-10/10/10 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Σχολιαστής της Συνεδρίας με θέμα «επίδραση της ακτινοβολίας στο έμβρυο και μέτρα ακτινοπροστασίας».

13:  12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

6-8 ΜΑΙΟΥ 2011 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας ΑΤΕΙ Αθήνας με θέμα «Η τεχνολογία στην  διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού»

9: ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1: Από το 2008 Διευθυντής Σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού ( ΦΕΚ 813/Β’/9-5-2008) ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

2: Από το 2010 αρθρογράφος του μηνιαίου περιοδικού «the scanner» (management- οικονομικά-πολιτική και τεχνολογία υγείας) 26 άρθρα έως 30/04/2013.